Hopp til innhold

Optoelektronikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Optoelektronikk, også kalt optronikk er en sammenslåing av begrepene optikk og elektronikk og er relatert til en sensor som arbeider både med fotoner og elektroner. Et synonymt begrep er elektrooptiske system (EOS).

Elektrooptiske systemer befinner seg i det optiske bølgelengdeoprådet av den elektromagnetiske strålingen: 0,1 til 14 μm.

Type lys Forkortelse Bølgelengde (μm) Kommentar
Ultraviolett UV 0,1(I) - 0,4 (I) Bølgelengder under 0,2 μm fordamper nesten fullstendig i atmosfæren
Visuelt VIS 0,4 - 0,7
Nært infrarødt NIR 0,7 - 2,0
Termisk infrarødt TIR 2,0 - 14
Tabell 1: spektralinndeling av det optiske bølgelengdeområdet

Elektrooptiske systemer krever fri sikt til «målet» for å kunne fungere, det vil si at de blant annet er væravhengige.

Man deler de elektrooptiske systemene inn i:

  • Passive; systemet sender ikke ut egen stråling, men oppdager reflektert samt utsendt stråling. For eksempel bildeforsterker (reflektert) samt varmekamera (utsendt)
  • Aktive; systemet har en sender som sender ut energi, som reflekteres tilbake til mottakeren. For eksempel laseravstandsmåler.

En stor forskjell mellom et passivt og et aktivt system er at et aktivt system også kan måle inn avstanden til målet (den reflekterte overflaten).