Hopp til innhold

Offentlig skole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Offentlig skole er et skoleslag som eksisterer i de fleste land i verden. Begrepet brukes bare om skoler fra barneskolenivå opp til gymnasienivå (i Norge: videregående skole), og omfatter således ikke høyere utdannelse.

Offentlige skoler er preget av stor variasjon fra land til land. Innholdet i undervisningen er vanligvis bestemt av myndighetene.

Offentlige skoler skiller seg fra privatskoler ved at undervisningen i regelen er gratis (men i mange tilfeller må foreldrene eller elevene selv bekoste læringsmateriell). Ofte vil det være en kvalitetsmessig forskjell mellom offentlige skoler og privatskoler, der de foreldrene som har råd til det sender barna på privatskole. Dette gjelder ikke bare i den tredje verden, men også i vestlige land. Hvor godt utbygget de offentlige skolene er varierer fra land til land.

I Norge har myndighetene lenge bekostet driften av skoler som tilbyr undervisning opp til en viss alder. Det offentlige skoletilbudet har blitt utvidet i moderne tid, slik at myndighetene fra ca. 1920 også tilbød undervisning på gymnasienivå.