Objekt (grammatikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I grammatikken er et objekt et setningselement som er del av setningspredikatet. Objektet er noe eller noen som er involvert i subjektets «utførelse» av verbet. Som et eksempel gis følgende setning:

S V O
Ivar  sparker  ballen.

«Ivar» er subjektet, den som utfører handlingen, mens «sparke» er verbet, handlingen, og «ballen» er hva det som blir påvirket av handlingen.

Typer objekter[rediger | rediger kilde]

Det er tre klasser av objekter: direkte objekter, preposisjonsobjekt og indirekte objekter. Et indirekte objekt er mottakeren av et direkte objekt, eller en deltaker i hendelsen på en annen måte. Eksempler på hver type er:

  • I Vi kastet kniver. Her er kniver direkte objekt av verbet kastet.
  • I Vi hørte på læreren. Her er læreren et objekt av preposisjonen , og preposisjonsobjektet av verbet hørte.
  • I De sendte ham et postkort. Her er ham det indirekte objektet av verbet sendte.

I mange språk, blant annet tysk, latin og klassisk arabisk, kan objektene endre form (deklinere) for å indikere hva slags objekt de er (de endrer kasus). Dette gjøres ikke i norsk, utenom i enkelte pronomen som har egne subjekts- og objektsformer. I stedet angis objektstype av ordstillinga i setningene.

Preposisjonsuttrykk (preposisjon + styring/preposisjonsobjekt) ble tidligere kalt komplement. Indirekte objekt ble tidligere kalt omsynsledd eller hensynsledd.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]