Nummerplan (E.164)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Denne artikkelen viser strukturen i Norges viktigste nummerplan. For en mer generell diskusjon av nummerplaner, se Nummerplan.

Dagens versjon av norsk nummerplan for telefoni, ISDN og mobiltelefoni ble innført i 1993.[1] Den daværende nummerplanen, med bare 7 signifikante siffer, måtte erstattes siden den var i ferd med å gå tom for ledige telefonnummer. Nummerplanen er stort sett lukket, med fast nummerlengde på 8 siffer, unntaksvis også 3, 4, 5 eller 12 siffer. Planen er internasjonalt unik gjennom å tillate stedsuavhengige nummer i serien 02000-09999.

Nummerplanen kan i fagsjargong omtales med kortnavnet E.164. Dette brukes til å skille den fra andre norske nummerplaner, for eksempel nummerplanen for datanett kalt X.121.[2]

Kortnavnene E.164 og X.121. henspiller på de to internasjonale standardene eller rekommendasjonene som disse to nummerplanene følger. De er utarbeidet av FNs standardiseringsorgan for telekommunikasjon, ITU.

Norsk nummerplan for telefoni, ISDN og mobiltelefoni, oversikt[rediger | rediger kilde]

Her gjengis nummerplanen i grove trekk med noen kommentarer. Fullstendig versjon er lagt ut på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets hjemmeside.[3]

Nummerserie Beskrivelse Kommentar Taksering
100 - 189 Standardiserte spesialnummer Ifølge E.164 er serien reservert til bruk for standardiserte spesialnummer. Dette skal være landsomfattende tjenester av samfunnsmessig betydning eller tjenester som er knyttet til offentlig service.
Eksempler: 110 (brann), 112 (politi), 113 (helse), 145 (feilmelding), 175 (vei- og trafikkinformasjon).
Kostnadsfritt eller normaltakst
190 - 199 Tilbyderspesifikke nummer
1800 - 1899 4-sifrede opplysningtjenester Disse hundre numrene er satt av til nummeropplysningtjenester. I første omgang er serien 1850-1899 gjort tilgjengelig. Bestemmes av tilbyder av tjenesten
02000 - 09999 5-sifrede stedsuavhengige nummer 5-sifrede nummer brukes til informasjontjenester i forbindelse med markedsføring og salg av varer eller tjenester. Den 5-sifrede nummerserien er spesiell for den norske nummerplanen og det er p.t. ikke kjent at andre land har innført den. Den kan derfor ofte være problem å ringe disse numrene fra utlandet.[4] normaltakst
20 00 00 00 - 39 99 99 99
50 00 00 00 - 79 99 99 99
8-sifrede geografiske nummer Nummerserie til bruk for stasjonære privat- eller bedriftstelefoner. normaltakst
40 00 00 00 - 49 99 99 99
90 00 00 00 - 99 99 99 99
8-sifrede landmobiltjenester Nummerserie til bruk for mobiltelefoner. mobiltakst
800 00 000 - 899 99 999 8-sifrede stedsuavhengige nummer 800-serien, også kalt "grønne nummer", eller reversert taksering, er gratis å ringe.
810-serien, normaltakst
815-serien, normaltakst
820- serien, "Seriøse" Teletorgtjenester
829- serien, Underholdningstjenester[4]
800-nr: Tilbyder betaler
810-nr: Normaltakst
815-nr: Som 5 sifrede nummer.
820/829-nr: fra ca. 4 kr pr min.

Referanser[rediger | rediger kilde]