Norrøne uttrykk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norrøne uttrykk og noen kortfatta forklaringer til disse.

Avrådskoll Skatteoppkrever
Barde Skip med forsterkning i stavnene. 
Bartolomeusmesse  Merkedag, 24. august
Berserk Leiesoldat med egne våpen og kommandolinjer. Villmann, brynjeløs
Berserkgang Villmannsadferd, foråraket av mjød ispedd giftsopp
Blote Ofre til gudene.
Blotgydje Offerprestinne.
Brageskål Skål for den gjæveste, etterfulgt av et løfte om storverk.
Braut Vei.
Busse Stort bredt handelsskip.
Byrding Lasteskute.
Diseblot Offerfest for disene, gudinnene.
Dromunde Stort middelhavsskip.
Dråpa Skaldekvad med omkvede, finere enn flokk
Durne Dørvokter, navn på en dverg.
Fakse Et ord for hest.
Fehirde En slags økonom, en som styrer finansene for kongen.
Feig En som snart skal dø.
Femtensesse Skip med femten rorbenker; for 30 roere.
Flokk Skaldekvad uten omkvede, ikke så fint som dråpa.
Forrommet Rommet framfor masta på skipet.
Frod(e) Kunnskapsrik, særlig i historie og ættekunnskap.
Frøys leik Kamp.
Galdrer Trolldomssanger.
Gerseme Kostbarhet/dyrbarhet, søster til Hnoss.
Gisl Skistav.
Gjester Kongelig vakthold og etterretningstjeneste, halv hirdmannslønn.
Gjømåneden Midt i februar til midt i mars.
Glælongskvida Havblikkskvadet.
Gondul En av valkyrjene.
Gram Poetisk uttrykk for en konge.
Granraude En med rødt skjegg.
Gråfell Mårskinn
Hagbards hest Galge.
Haslevoll Oppmerket kampområde, med hasselstenger.
Heiner Hedmarkinger.
Hekse-blakken Et annet navn på Fenrisulven.
Herse Høvding/storbonde, ikke edsvoren som lendmannen.
Hird Hærfølget til en stormann, høvding eller konge.
Hjalt Tverrstykket mellom klingen og handtaket på sverdet.
Hnoss «Klenodiet», søster til Gerseme.
Hovgode En offerprest.
Huskarlahvot Egging/hissing av huskarene.
Høybrystet hest Galge.
Jernskogmøy Jente fra de dype skoger eller ubebodde trakter.
Kimbe Spottefugl/spøkefugl, en som er morsom.
Kjertesveiner Lysholdere for kongen. Håndgangne, men ikke sverdtakere.
Knarr Handelsskip, fraktefartøy. Bredere og kortere enn langskipet.
Knarresmed Skipsbygger.
Knytlinger Knut den mektiges etterkommere.
Korduanshoser Bukser og sokker i ett, av skinn fra Cordoba i Spania.
Krapperommet Rom ved masta.
Kyndelsmess 2. februar.
Landsvist Rett til å oppholde seg i landet.
Langspade Et annet ord for langsverd.
Leidang Utskrevet mannskap fra et skipreide.
Lendmann En som fikk land av kongen, mot inntekter og veitsler, og sverget ham

troskap.

Lovsigemann Lovkyndig som sa frem hele loven i løpet av tre sommere på Alltinget.
Lyngfisk Orm.
Løftingen Akterdekket på skip.
Merkesmann Førte kongens merke/banner, lønnet som stallar og lendmann.
Midmunde Mellom kl.12 og kl.15.
Mikkelsmess 29. september.
Mjonev Smalnese.
Mæle  Et mål som tilsvarer mellom 15 og 20 liter.
Måg Svoger.
Målstue Stue som ble benyttet til samtaler.
Nebbe-ste Ambolt.
Nevgilde Neseskatt, koppskatt, en personlig skatt.
Norrønt mål Fellesnordisk språk talt her fram mot svartedauen.
Ondur Ski.
Pell Fint tøy, silke.
Portgrever Embedsmenn, futer i havnebyene.
Rast Hvile, etter veistrekning på ca. 9 km.
Rausn Rommet mellom fremstavnen og øserommet på skipet.
Rygjarto Skatt som hver husfrue måtte betale hver jul.
Saksene Fremst i skipet.
Saltet Havet
Segger Poetisk for menn.
Seid Trolldom.
Sigars øyk Galge.
Sjøltolvte Lagfører, normalt av høyere rang og egen kommando.
Skaldespille En som stjal fra andre skalder, gjennom å låne og utgi som sitt

eget.

Skipreide Et område ved kysten som skulle stille skip med mannskap.
Skogul En av valkyrjene.
Skutilsvein Drottsete/lendmann, seremoniell oppvarter opprinnelig..
Skytninger Ølstuer, vertshus.
Stallare Den fremste i hirden til kongen. Talte på kongens vegne på tingene.
Stille hamle Ansvar for utrustning og bemanning av en roplass i leidangsskipet.
Storhundre 120 stk. Ett hundre er alltid storhundre i sagalitteraturen.
Strjona Erobrer
Tegn Fri mann, skyldig til å tjene kongen.
Tegngilde Bøter til kongen for drap på fri undersått.
Tigne Av kongelig byrd
Tingmannalid Den danske hirden til Knut den mektige. Stiftet 1018.
Tjuesesse Rorbenker til 40 roere.
Tvimenning To og to sammen.
Ulvalde Kamel
Ulvhedner Berserker i ulveskinnstrøyer.
Urarhorn Uroksehorn.
Utleg Fredløs.
Valkyrje Kvinnelige medhjelpere på valplassen i det hinsidige, Valhall. 
Valslynge Kastemaskin
Veitsle Skatt som var pålagt gardene til kongen eller den han begunstiget, i form av mat og drikke som fortæres på stedet.
Vellekla Gullmangel.
Vindblåst tre Galge.
Vinjartodde Jordavgift.
Visund Bisonokse
Volve Trollkyndig, spåkone.
Væringer Nordiske leiesoldater hos den greske keiser.
Årmann Gårdsbestyrer av kongsgard.