Nitrogenisotoper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Naturlig nitrogen (7N) har to stabile isotoper: En stor majortitet (99.6%) av nitrogen-14, og en mindre forekomst av nitrogen-15.

Det er også kjent 14 radionuklideer, med atommasser fra 10 til 25, sammen med et nukleært isomeri, 11mN. Alle disse radionuklidene er kortlevde. Den lengstlevde er nitrogen-13 med en halveringstid på 9,965(4) minutter. Alle de andre har halveringstider på under 7.15 sekunder; de fleste av dem er under 620 millisekunder. Ingen av istotopene med atommasse mindre enn 14 forfaller til karbonisotoper, mens de fleste isotoper med masser over 15 forfaller til oksygenisotoper. Det mest kortlevde isotopet er nitrogen-10, med en halveringstid på 143(36) yoctosekunder.