Nitril

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Generell strukturformel for en nitril, der R er en vilkårlig organisk gruppe.

Nitriler er kjemiske organiske forbindelser som inneholder cyanogruppe (-C≡N). Nitriler kan i en viss mening ses som organiske cyanider og enkelte kan under gitte omstendigheter frigi det svært giftige cyanidionet (CN-). Nitriler har mange bruksområder og forekommer tildels naturlig i flere forbindelser fra vekst- og dyreriket samt i menneskeskapte syntetiske forbindelser.