NNT

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

NNT står for Number Needed to Treat. Det er et mål på hvor mange pasienter som må behandles for at én skal bli frisk. Eksempelvis hvor mange som må få blodtrykkssenkende medisin for å unngå ett tilfelle av slag, eller hvor mange som må slutte å røyke for å unngå ett tilfelle av lungekreft.

Formelen for NNT er som følger:

NNT = 1/ARR


ARR står for Absolutt Risikoreduksjon. ARR regnes ut ved å ta antall sykdomstilfeller i den eksponerte gruppen og trekke fra antall tilfeller i den ueksponerte gruppen. Hvis 80% av røykere får lungekreft og 20% av ikke-røykere får lungekreft, vil ARR altså være 0,8 - 0,2 = 0,6. NNT blir da 1/0,6 = 1,66. Ettersom man ikke kan behandle halve personer, må man her runde opp og i praksis få to personer til å slutte å røyke for at én skal unngå lungekreft.

Et annet eksempel er blodtrykksenkende medisin, som blant annet kan forhindre slag. Hvis 9% av alle med høyt blodtrykk som _ikke_ bruker medisin får slag, og 2% av alle med høyt blodtrykk som _bruker_ medisin får slag, blir ARR lik 0,09 - 0,02 = 0,07. NNT blir da 1/0,07 = 14,28. Vi runder opp, og ser at femten personer med høyt blodtrykk må få medisin for å unngå slag hos én av dem. Tilsvarende vil man unngå to tilfeller av slag dersom tredve personer med høyt blodtrykk får medisin.

NNT er viktig fordi det sier oss noe om effektiviteten til en behandling. Dersom en behandlingstype eller en ny medisin har et høyt NNT, er den i utgangspuntket dårligere enn en med lavt NNT. Man kan imidlertid ikke se på NNT alene, man må også vurdere sykdommens alvorlighetsgrad og kostnaden av behandlingen. Å gi hundre personer en dyr antibiotikakur for å unngå ett tilfelle av lungebetennelse er lite ønskelig. Men å ta en billig blodprøve av hundre personer for å avdekke ett tilfelle av alvorlig kreft kan være fornuftig.

Se også:

NNH – Number needed to harm

ARR – Absolutt risikoreduksjon