NB!-registeret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

NB!-registeret er en liste over bymiljøer i Norge som har nasjonal kulturhistorisk verneinteresse.

De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynssoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

Sitat fra Riksantikvarens hjemmeside der NB!-registeret omtales

Listen finnes som en offentlig database. Den eies og driftes av Riksantikvaren. Bymiljøene som er på listen har intet juridisk vern i seg selv. Kulturminneforvaltningen vil imidlertid ha en større oppmerksomhet mot og interesse for byutvikling innenfor eller inntil disse områdene. Noen av byområdene kan ha et juridisk vern gjennom andre prosesser. De kan, hele eller delvis, være fredet etter Lov om kulturminner eller regulert til hensynssone etter Plan- og bygningsloven.

Registeret ble opprettet i årene 2006-2010, men endres kontinuerlig, ettersom byene er i stadig utvikling.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]