Hopp til innhold

Monopolistisk konkurranse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Monopolistisk konkurranse (også kjent som merkevarekonkurranse) er en markedsform som kjennetegnes ved at produsentene i markedet konkurrerer med produkter som til en viss grad er substitutter, men ikke perfekte sådanne. Den innebærer også at aktørene i markedet har ubetydelige markedsandeler.

Flere egenskaper preger merkevarekonkurranse

  • nye aktører har vanskelig for å gjøre store endringer markedsandel
  • mange kunder er lojale mot merkevare
  • det er lett å etablere nye bedrifter

Det finnes mange eksempler på markeder som i større eller mindre grad passer inn i modellen. Markedet for dongeribukser, der flere produsenter konkurrerer med gjerne sterke merkevarer av forskjellig utseende, kvaliteter og priser, og hvor flere av produktene har til dels unike detaljer som ikke nødvedigvis finnes i konkurrerende produkter. Spisesteder, klær og film er også typiske eksempler.

Det er glidende overganger mellom monopolistisk konkurranse og andre markedsformer. Dersom de forskjellige produsentene produserer svært like varer, vil markedet være svært nært fullkommen konkurranse. Dersom varene som produseres derimot er svært forskjellige, er det nærmere monopol.