Monolittisk kjerne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Strukturen til en monolittisk kjerne, en mikrokjerne og et hybridkjernebasert operativsystem

En monolittisk kjerne er en operativsystemarkitektur der hele operativsystemet arbeider i kjernens modus og er alene i supervisory mode i beskyttelsesring 0. Den monolittiske modellen skiller seg fra andre arkitekturer, som f.eks. mikrokjerne, med at den alene definerer et høynivå virtuelt grensesnitt over maskinvaren. Et sett med primitiver eller systemkall implmenterer alle operativsystemets tjenester, som prosess-styring, samtidighet og minnehåndtering. Utstyrsdrivere kan tilføyes kjernen i form av moduler.