Modul:Statsledere/Sunda

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk


return {
["monarker"] = {
	{612,702,"Wretikandayun", ["tittelvariant"] = "konge av Galuh"},
	{669,723,"Tarusbawa"},
	{702,709,"Mandiminyak", ["tittelvariant"] = "konge av Galuh"},
	{709,716,"Bratasena", ["tittelvariant"] = "konge av Galuh"},
	{716,723,"Purbasora", ["tittelvariant"] = "konge av Galuh"},
	{723,731,"[[Sanjaya av Mataram|Sanjaya]]"},
	{732,739,"Rakeyan Panaraban"},
	{739,766,"Rakeyan Banga"},
	{766,783,"Rakeyan Medang"},
	{783,795,"Prabu Gilingwesi"},
	{795,819,"Pucukbumi Darmeswara"},
	{819,891,"Prabu Gajah Kulon"},
	{891,895,"Prabu Darmaraksa"},
	{895,913,"Windusakti Prabu Dewageng"},
	{913,916,"Rakeyan Kemuning"},
	{916,942,"Rakeyan Jayagiri"},
	{942,954,"Prabu Resi"},
	{954,964,"Limbur Kancana"},
	{964,973,"Prabu Munding"},
	{973,989,"Prabu Jayagiri"},
	{989,1012,"Prabu Brajawisesa"},
	{1012,1019,"Prabu Dewa Sanghyang"},
	{1019,1030,"Prabu Sanghyang Ageng"},
  {1030,1042,"Prabu Detya Maharaja Sri Jayabupati"},
  {1042,1064,"Dharmaraja"},
  {1064,1154,"Prabu Langlangbhumi"},
  {1154,1156,"Rakeyan Jayagiri"},
  {1156,1175,"Prabu Dharmakusumah"},
  {1175,1297,"Dharmasiksa"},
  {1297,1303,"Prabu Ragasuci"},
  {1303,1311,"Prabu Citraganda"},
  {1311,1333,"Prabu Lingga Dewata"},
  {1333,1340,"Prabu Ajigunawisesa"},
  {1340,1350,"Prabu Ragamulya Luhurprabhawa"},
  {1350,1357,"Prabu Maharaja Lingga Buana"},
  {1357,1371,"Prabu Bunisora"},
  {1371,1475,"[[Niskala Wastu Kancana]]"},
  {1475,1482,"Prabu Susuk tunggal"},
  {1482,1521,"Ratu Jayadewata"},
  {1521,1535,"Ratu Sang Hiang"},
  {1535,1543,"Sang Ratu Jaya Dewata"},
  {1543,1551,"Ratu Sakti"},
  {1551,1567,"Tohaan di Majaya"},
  {1567,1579,"Prabu Surya Kencana"},
	},
["notiser"] = {
	[1579] = "Området ble erobret av Banten",
	},
["definisjoner"] = {
	["land"] = "Sunda",
	["brukflagg"] = false,
	["eksisterte"] = {
		{612,1579},
		},
	["ledertyper"] = {
		{612,1579,"monark","Monark","Kongedømmet Sunda","maharaja av Sunda","monarker"},
		},
	},
}