Modul:External links/conf/Skip

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk


local configured_claims = {}

local function commons_formatter(id)
	return "https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:" .. id:gsub(" ", "_")
end

configured_claims['nb'] = {
	{ prop = 'P373', message ="$3 [$2 ''$1''] – bilder, video eller lyd på [[Wikimedia Commons]]", langcode = 'en', genitiv = false, url_f=commons_formatter },	
	{ prop = 'P5156', message ='$3 [$2 $1] – Krigsseilerregisteret', langcode ='no', genitiv = false },
	{ prop = 'P5006', message ='$3 [$2 $1] – DNVs skipsregister', langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop = 'P4336', message ='$3 [$2 $1] – Lloyds skipsregister', langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop = 'P458', message ='$3 [$2 $1] – Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen', langcode ='en', genitiv = false },
	{ prop = 'P9659', message ='$3 [$2 $1] – Skipsrevyen', langcode ='no', genitiv = false },
	{ prop = 'P10355', message ='$3 [$2 $1] – Maritimt Magasin', langcode ='no', genitiv = false },
}
local messages_conf = {}
messages_conf['nb'] = {
	['short-list-separator'] = ',',
	['no-data-cat'] = '[[Kategori:Artikler uten skipslenker fra Wikidata]]',
	['with-data-cat'] = '[[Kategori:Artikler med skipslenker fra Wikidata]]',
	['no-data-text'] = "''Artikkelen har ingen egenskaper for skipsdatabaser i Wikidata''",
	['no-wikilink'] = "''Artikkelen er ikke koblet til Wikidata''",
	['no-wikilink-cat'] = "[[Kategori:Artikler med skipslenker og uten kobling til Wikidata]]",
	['with-local-cat'] = '[[Kategori:Artikler med skipslenker fra lokale verdier]]',
	['track-cat-wd-wd'] = '[[Kategori:Artikler med skipslenker for $1 fra Wikidata]]',
	['track-cat-local-local'] = '[[Kategori:Artikler med skipslenker for $1 lokalt]]',
	['track-cat-wd-local'] = '[[Kategori:Artikler med skipslenker med $1 fra Wikidata men verdi lokalt]]',
	['track-cat-local-wd'] = '[[Kategori:Artikler med skipslenker med $1 definert lokalt men verdi fra Wikidata]]',
	['track-cat-local-wd-equal'] = '[[Kategori:Artikler med skipslenker hvor $1 sin verdi lokalt er lik med Wikidata]]',
	['track-cat-local-wd-unequal'] = '[[Kategori:Artikler med skipslenker hvor $1 sin verdi lokalt er ulik Wikidata]]',
}
local limits = {
	['links-shown'] = 10,		-- maximum number of links shown in the article.
}

local p = {}

function p.getConfiguredClaims (self, lang)
	return configured_claims[lang]
end

function p.getLimits (self)
	return limits
end

function p.getMessage (self, lang, msg)
	return messages_conf[lang][msg] 
end

-- metatable for the export
local mt = {
	-- adjust the installation of the module
	['__call'] = function (self, lang)
		self.configured_claims = configured_claims[lang]
		self.messages_conf = messages_conf[lang]
		return self
	end
}

-- install the metatable
setmetatable(p, mt)

return p