Hopp til innhold

Miljøinformatikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Miljøinformatikk (engelsk environmental informatics) er et fagfelt innen informatikk som studerer IKT-behov knyttet til overvåkning og kontroll av miljø.

Viktige fagområder er

  • Instrumentering og robotikk som danner koblingen mot selve miljøet (sensorer, videokamera, regulatorer, gripearmer, roboter)
  • Presentasjon og visualisering for koblingen mot brukerne og gjør det lettere å tolke komplekse måledata over tid, samt forenkle sanntids kontroll med miljøroboter
  • Databaser som muliggjør lagring av data over tid, samt gjenfinning av informasjon; søketeknikker mot distribuerte og store mengder data
  • Kommunikasjon mellom varierte systemer og over ulike typer nett (satellitter, mobilnett, undersjøiske nett, internett, sensornett)
  • Geografiske Informasjonssystemer som danner koblingen mot eksisterende IKT-baserte kartsystemer for posisjonering
  • Simulering og modellering av prosesser for å forutse virkninger og således forbedre prosessene som miljøinformatikken arbeider med.

Forskning og utvikling innen miljøinformatikk drives ved alle universitetene, samt enkelte forskningsinstitutt som NIVA. Egne studier er etablert, bl.a. masterstudium i miljøinformatikk ved Høgskolen i Østfold.