Metasenter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Diagram som visar tyndepunkt G, oppdriftssenteret B og metasenterpunktet M. Siden M befinner seg høyere enn G flyter legemet stabilt og vil rette seg etter en krenging.

Metasenter er et tenkt punkt som brukes i stabilitetsberegninger på skip og er plassert i et fartøys midtplan. Metasenteret(M) beregnes av skipskonstruktøren. Skrogets oppdriftskrefter(B) virker gjennom metasenteret(M) når fartøyet krenger i stille vann. For at fartøyet skal være stabilt og rette seg opp etter en krenging, må metasenteret(M) ligge over fartøyets aktuelle oppdriftspunkt(B).

Avstanden GM, fra tyndepunktet(G) til metasenteret(M) kalles fartøyets metasenterhøyde. Dersom denne er stor, vil fartøyet rette seg raskt etter en krenging. Det vil oppleves stivt og kantete. Er metasenterhøyden liten, vil fartøyet få større og langsommere bevegelser, fartøyet er rankt. Metasenterhøyden kalles også initialstabiliteten. SOLAS har krav til at initialstabiliteten ikke skal være under 0,15 m for lasteskip.