Hopp til innhold

Mentorskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mentorskap er et gammelt begrep som opprinnelig er kjent fra Odysseen.

I USA defineres en mentor generelt som en person med stor erfaring og viten, som har forpliktet seg til å bidra med å skape karrieremuligheter og karrierestøtte til sin mentee, det vil si den person som er i fokus i mentorskapet. I England er der større fokus på mentor som guide, veileder og coach. David Clutterbuck og Nadine Klasen taler om mentorskapet som en «lærende allianse som åpner for talentet» (sitat fra boken Implementing Mentoring Schemes, Butterworth & Heinemann, 2002).

Clutterbuck sier at hvor den amerikanske definisjon automatisk antar at mentor har større ansiennitet og makt enn mentee, så er den vesentligste dimensjon av den engelske definisjon at mentor har relevant erfaring som kan være verdifull for mentee, og at mentee tar ansvar for sin egen læring. Clutterbuck mener at karriereutvikling ofte er et indirekte resultat av personlig og faglig utvikling, som skaper større og flere muligheter for karriereutvikling. Clutterbucks poeng er at det er mentors rolle å støtte mentee i denne utvikling eller transformasjon – ikke å gjøre mentees arbeid for ham/henne.

Der finnes tre populære definisjoner på hva en mentor er:

Sage on the Stage – vismannen på scenen I denne definisjon er mentor den viktigste person i samarbeidet mellom mentor og mentee. Det er mentor som har erfaringen, nettverket, makten og innflytelsen. Jo mere viktig, innflytelsesrik og kjent en mentor er – både i og uten for organisasjonen, jo mere forteller dette om mentee: «Hvis denne person (mentor) vil bruke sin tid og energi på mentee, så må mentee ha verdifulle talenter og være verdt å investere i!» I denne type mentorskap forventes mentor å ha alle svarene. Det er mentor som definerer hvilke dører det er viktig å åpne for mentee, hvilke jobber det er relevant for mentee å søke imot, og hvilke kompetanser mentee bør utvikle.

Guide on the Side – veilederen ved min side I denne definisjon er mentor ikke viktig som en synlig person over for omverdenen. Mentor er mer en veileder, en lærer og en rollemodel. Mentor støtter mentee i mentees utvikling og gjennom forandringsperioder i mentees liv og arbeid; mentor deler ut av sin viten og erfaring; og mentor gir gode råd ut fra sin egen erfaring. På denne måten blir mentors viten og erfaring viktigere enn synlig karrieresuksess og maktfulle nettverk. Det er således stadig mentor som gir fra seg, og fokus er på mentees læring.

Learning Alliance – læringssamarbeid Når mentorskapet defineres som et læringssamarbeid kommer fokus på relasjonen: hvordan mentor og mentee samarbeider og lærer gjennom samarbeid. Her er det ikke viktig hvem mentor er, men det er viktig at mentor har erfaring og ferdigheter som kan være relevante for mentee. I denne rollen blir mentor en person som lytter og stiller spørsmål, både utforskende og utfordrende spørsmål, som gir feedback, og som også gjør sin mening kjent og forteller historier fra eget liv og arbeide.

Mentee får ikke straks gode råd og løsninger servert, men hører historier som kan inspirere, utvikler ideer som kan bygges videre på, og blir utsatt for spørsmål som gir nye innsikter og nye perspektiver. På denne måten får mentee anledning til selv å utvikle sine egne svar og løsninger, avprøve dem og eksperimentere og får hjelp til analyse og evaluering gjennom nye samtaler med mentor.

Å kalle mentorskapet et læringssamarbeid betyr også at mentor samtidig har fokus på egen læring. Når mentor lytter til mentees utfordringer og bekymringer, hører historier fra mentees liv og arbeid og ser verden gjennom mentees øyne, så vil også mentor få nye innsikter og ny viten. Denne situasjon gir mentor anledning til å reflektere over sin egen adferd i hverdagen, å overveie sine egne handlinger i utfordrende situasjoner og generelt til å få ny viten gjennom å lytte til mentee.

Begge parter i dette læringssamarbeidet har ansvar for deres egen læring, og begge har ansvar for å bringe all deres viten, erfaring og ferdigheter inn i samarbeidet for å skape den best mulige læringssituasjon for begge.

Mentorskapet i et videre perspektiv[rediger | rediger kilde]

Sett med organisasjonens øyne er mentorskapet en strategisk utviklingsaktivitet som kan støtte virksomhetens langsiktede mål. Dette gjelder også for åpne mentorprogrammer, som etableres for eksempel av både faglige og frivillige foreninger og nettverk samt i forskjellig offentlig regi.

Mentorprogrammer kan støtte organisasjonens behov for kultur- og kompetanseutvikling. Gjennom mentorprogrammets design og gjennom valg av mentorer og mentees sender ledelsen sterke signaler til alle i organisasjonen om hvilke verdier, hvilken adferd og hvilke kompetanser det er viktig å utvikle for å ha en god fremtid i organisasjonen og for å bidra til å skape suksessrike resultater for organisasjonen nå og i fremtiden.

På samme måte kan åpne mentorprogrammer støtte strategiske målsetninger. Det er for eksempel den faglige forening som etablerer et mentorprogram for å skape nettverk mellom medlemmene, for å styrke vitendeling og personlig utvikling hos medlemmene, hvilket på lengre sikt vil hjelpe medlemmene med å utvikle deres markedsverdi og lettere få adgang til nye jobber og karriereutvikling. Samtidig styrker mentorprogrammet medlemmenes tilknytning og lojalitet til den faglige forening, som således styrker sin markedsposisjon. Og det er utdannelsesinstitusjoner som etablerer mentorprogrammer for de studerende for å støtte dem i utdannelsen, så de lærer mest mulig og får en god avslutning på utdannelsen. For utdannelsesinstitusjonen sikrer det samtidig at ressursene anvendes optimalt, det kommer flere studerende hurtigere gjennom systemet, og de studerende tiltrekkes av institusjonen, fordi den viser større omsorg og interesse for de studerende gjennom mentorprogrammet.

Mentorprogrammer kan dessuten ha samfunnsmessige formål. Det kan være støtte til iverksettere, integrasjon av innvandrere, fastholdelse av unge i ungdomsutdannelser, utvikling av kvinnelige ledere med mer. Det er altså i høy grad programmer som ønsker å bidra til en bedre utnyttelse av ressursene på arbeidsmarkedet samt til større fastholdelse av studerende og utnyttelse av ressursene i utdannelsessystemet.

Mentorskapets verdi for den enkelte[rediger | rediger kilde]

Mentorskapet kan altså ha strategisk verdi både for organisasjonsnivå og for samfunnet. Samtidig kan mentorskapet gi plass til utvikling på individets premisser – både kortsiktet og langsiktet. Når et mentorprogram er igangsatt, og de enkelte mentorer og mentees starter deres samarbeid, så inngår de med hver deres unike utgangspunkt og ønsker til læring. Derfor vil også hvert eneste par arbeide ut fra deres egen unike situasjon, uansett hvilket formål organisasjonen, foreningen eller samfunnet har for programmet. Hvert enkelt mentor/mentee-par setter egne mål og arbeider frem mot disse.