Hopp til innhold

Mengdetrening

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mengdetrening er å trene på noe man har innlært, for å komme opp på et automatisert ferdighetsnivå. Det brukes innen områder som idrett, skyting, m.m., for å optimalisere prestasjoner og gi best mulige resultat.

Man kan godt bruke uttrykket overlæring i stedet for mengdetrening. Gammeldags pugging er samme prosess.

Innen føreropplæring er begrepet i de senere år blitt tatt i bruk med den samme betydningen. Man ser da for seg at den som ønsker å trene for å kunne ta førerkort, erverver seg nødvendige ferdigheter, fortrinnsvis ved en trafikkskole (kjøreskole), for deretter å trene på de ervervede ferdighetene sammen med en ledsager.

Denne treningen blir da mengdetrening – de sammensatte, innlærte ferdighetene trenes på, slik at den som skal lære, i større og større grad får ferdighetene "under huden". Dette vil si at bestanddelene i kjøreprosessen gradvis flyter sammen, og blir til automatiserte helheter, der også tidligere erfaringer inngår. Man får på denne måten, i den tiden mengdetreningen pågår, dannet nye deler av sitt atferdsrepertoar.

Handlinger vil dermed kunne bli utløst ved gjenkjenning av situasjoner, som man reagerer mer og mer hensiktsmessig på, ved at man automatisk henter opp handlingkjeder, eller reaksjonsmønster, som da altså er nye eller ferske deler av atferdsrepertoaret. Dette innebærer at man ikke lenger trenger å tenke seg om før man handler for å unngå en fare – man trenger ikke analysere situasjonene først, for så å sette sammen hensiktsmessige handlingsrekker – kunnskapen og ferdighetene er allerede kjedet sammen til automatiserte handlingshelheter som utløses.

Man regner med at 3000 – 5000 kjørte km i mengdetreningsøyemed vil ha en meget gunstig innvirkning på sikkerheten til ferske førere – spesielt de unge – i den første tiden etter ervervelsen av førerkort. Forskning tyder på en betydelig redusert risiko for personskadeulykker for gruppen som har mengdetrent i et slikt omfang. Mengdetrening er således et verdifullt trafikksikkerhetstiltak.

Autoritetsdata