Megabit

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Megabit er en enhet for måling av informasjonsmengde (datamengde). En megabit er lik 1 000 000 (106) bit, eller 1000 kilobit.

Enkelte deler av IT-bransjen har historisk brukt megabit om 1024 kilobit eller (220) bit, men dette er feil etter definisjonen av SI-prefikset mega. Telekommunikasjonsbransjen (modemhastigheter og lignende) har stort sett brukt den riktige betydningen av megabit. For å betegne 220 bit skal binærprefikset Mebi benyttes. Se binærprefiks og megabyte.

Megabit har ikke noe offisielt symbol, men vanlige forkortninger er Mbit eller Mb.

Enheten megabit er nært knyttet til enheten mebibit, som alltid er lik 220 = 1 048 576 bit.

Megabit brukes særlig til å angi overføringshastigheter i datanett, da i form av megabit per sekund (symbol Mbps).