Marshalling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Marshalling er innen informatikk prosessen med å transformere minnepresentasjonen av et objekt til et dataformat som er egnet for lagring eller overføring, og er vanligvis brukt når data må flyttes mellom ulike deler av et dataprogram eller fra et program til et annet.

Marshalling ligner på serialisering og er brukt til å kommuniserere til fjerne objekter med et objekt, i dette tilfelle et serialisert objekt. Det forenkler kompleks kommunikasjon, ved å bruke objekter til å kommunisere i stedet for primitiver. Det motsatte av marshalling blir kalt demarshalling.