Markedsplan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Markedsplan betegner en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en næringsvirksomhet skal iverksette for en gitt periode med spesifikasjon av mål og strategi inkludert tidsplan, kostnader og forventede resultater uttrykt i markedsandel og verdi. Det kan være hensiktsmessig å bryte ned ressursinnsats og estimerte resultater i forhold til mediainnsats og -muligheter, geografiske områder, segmenter, produkter mv.

Planen er en konsekvens av en situasjonsanalyse og markedsundersøkelse. De to sentrale elementene i markedsplanen er markedsmål og markedsstrategi.

Markedsplanlegging[rediger | rediger kilde]

Markedsplanlegging gjennomføres med større eller mindre økonomisk og arbeidsmessig innsats avhengig av markedsføringens rolle i bedriften. En bedrift kan være salgsorientert og ha større eller mindre grad av kompleksitet knyttet til salgsoppgaven. Den kan være organisasjonsorientert på tilsvarende måte, og den kan være produktorientert. Hvis kompleksiteten er stor på alle disse områdene er bedriften komplisert å administrere på den måten at det kreves stor innsats i administrativt arbeid.

Markedsmål[rediger | rediger kilde]

Markedsmål skal gi uttrykk for hva en ønsker å oppnå med etableringen. Markedsmål kan beskrives på flere måter, men vanligst er det å ha et salgsbudsjett som angir en økonomisk forventning.

Uten klare mål vil det bli vanskelig å oppnå de resultatene man ønsker. Derfor er det viktig å sette opp klare og tydelige målsetninger for perioden. Husk at målene bør oppfylle SMART-kravet, ved at de er:

  1. Specific: Målet må være konkret og klart definert.
  2. Measurable: Det må være mulig å måle fremdrift og oppnåelse av målet.
  3. Attainable: Målet må være realistisk og oppnåelig.
  4. Relevant: Målet må være viktig for bedriften og knyttet til kjernevirksomheten.
  5. Timely: Du må ha en klar tidsangivelse for når målet skal være nådd.[1]

Segmentering[rediger | rediger kilde]

Segmentering er å definere bedriftens målgrupper som er dens potensielle kjøpere. I forhold til bedriftens administrative kompleksitet legges det en innsats i å tilby produkter til bestemte markedssegmenter (forbruker- eller brukergrupper) basert på demografiske data (alder, kjønn, bosted, yrke, inntekt o.l.) eller annen statistikk. Et hovedskille i markedssegmenteringen går mellom bedriftskunder (bedriftsmarked), institusjonskunder (institusjonsmarked) og forbrukere (konsument- og privatmarkeder).

Markedsstrategi[rediger | rediger kilde]

For å ha en realistisk plan må bedriften best mulig orientere sitt tilbud i forhold til potensielle kunders behov og kjøpsvurderinger og tilrettelegge bedriftens salgsarbeid i forhold til definerte målgrupper.

Viktige punkt i markedsstrategien er produktet, prisen, plassen, personalet og påvirkningen som er basisord for videre vurderinger og planlegging av bedriftens markedsstrategi.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Ingvild Helle Hagen (4. desember 2019). «Hvordan lage en markedsplan?». 07 Media Sør. Besøkt 22. januar 2020. 

Se også[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata