Manipulator

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Manipulator på en robot.

Manipulator er fra latin:manipulus som betyr håndfull. En manipulator er en fjernstyrt arm som monteres på fjernstyrte undervannsfarkoster og andre steder der tekniske behov tilsier det. De er velkjente på blant annet romstasjonene.

Felles for alle manipulatorer er at de virker som enkle hender, og har gripefunksjon tilsvarende vår tommelfinger.

En manipulator kan ha en eller flere funksjoner. Man skiller mellom hovedtyper ved antall funksjoner. Mest vanlige utrustning på en fjernstyrt undervannsfarkost er en 5-funksjons manipulator og en 7-funksjons manipulator. De mest brukte manipulatorene er hydraulisk drevet av hydraulikkaggregat på farkosten, men det finnes også elektriske varianter.

I sciencefictionlitteraturen ble avanserte manipulatorer «oppfunnet» av forfatteren Robert A. Heinlein så tidlig som 1950. Han kalte dem Waldoer og skrev en short story med den tittelen. Utviklingen er ennå ikke helt på høyde med hans forestillinger, men ser ut til å gå den veien.

I samfunnsvitenskapene brukes uttrykket manipulator om en som får folk til å gjøre som han/hun vil, gjerne uten at noen merker det. Dette blir ofte tillagt negativ mening (Hitler kunne kunsten, bl.a.). Også innen psykologien blir manipulerende adferd forbundet med noe negativt, se dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykopati.

På den annen side blir manipulering i betydningen håndverk brukt bevisst av terapeuter, f.eks. fysioterapeuter eller kiropraktorer.