Maldiskusjon:Linnesystem

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Klarer noen å få denne til å stille seg midt på siden? Skjønner ikke hva som er problemet, for koden er den samme som i andre maler. Cnyborg 12. jan 2005 kl.23:25 (UTC)

Den er på midten både i Firefox 1.0 og Internet Exploder 6.0.2800.1106. –Peter J. Acklam 12. jan 2005 kl.23:56 (UTC)
OK, da er det kanskje hos meg det er problemer. Sjekker den på kontoret; der pleier ting å oppføre seg bedre.

Der det står stamme skal det stå rekke (lat. phylum). I tillegg mangler underrekke (lat. subphylum). Evt. se en:Template:TaxoboxPeter J. Acklam 13. jan 2005 kl.00:05 (UTC)

Kan du gjøre evt. endringer som du kjenner til? Jeg aner ikke noe om dette, og laget den bare ut fra artikkelen Systema naturae, som formelig ropte etter en slik mal. Cnyborg 13. jan 2005 kl.00:09 (UTC)

Stopp! Dette bør diskuteres først... Her er det fare for at det blir litt mye tull (dvs enda mer enn det er).

  • Systema naturae er tittelen på en bok, ikke betegnelsen på en systematikk.
  • Å tilskrive dagens kategorier Linné, er heller ikke helt korrekt, siden han bare brukte fem av dem.
  • Hvis man vil ta med underrekker også, hvor skal man da stoppe? Da trenger vi også infrarekker, mikrorekker, makroklasser, hyperklasser, overklasser, underklasser, infraklasser osv (for ikke å snakke om overinfraklasser, underinfraklasser, mikrounderklasser osv [jeg tuller ikke - alt dette fins!]).
  • Men fremfor alt: Hvor meningsfull er en slik mal når kategoriene er på vei ut av systematikken? Her har vi jo nettopp muligheten til å få til et oppdatert leksikon. Når det står i selve teksten på artiklene som malen brukes på, at kategoriene er fullstendig vilkårlige og får mindre og mindre betydning - er det ikke da litt meningsløst å presentere kategoriene rett under teksten som om de var noen vitenskapelige sannheter?

Er spent på tilbakemelding! Hanno 13. jan 2005 kl.08:46 (UTC)

For min del kan den gjerne gjøres om. Jeg lagde den ut fra oppsettet øverst på siden, men dersom det finnes bedre alternativer bør den endres. Poenget med å opprette den er at det her er en serie artikler som henger sammen. Uansett om man bruker dette eller andre systemer finnes det en sammenheng mellom disse som gjør at det bør være lett å manøvrere mellom dem. Det er også en mulighet å lage et korrigert Linnésystem som et alternativ, og et mer moderne system som et annet; det historiske synet på dette er også viktig å få med i et leksikon. Cnyborg 13. jan 2005 kl.09:59 (UTC)
Jeg tok til orde for en diskusjon rundt dette på Tinget, men vi kan godt diskutere det her. Uansett er det et behov for opprydning rundt dette, inkludert artiklene jeg har nevnt på Vannposten. Grunnen til at jeg tok med underklasse var bare at den er tatt med i den engelske Wikipediaen. –Peter J. Acklam 13. jan 2005 kl.10:28 (UTC)
Helt enig i at det er behov for opprydning her. Siden jeg har oppdaget wikipedia i høst, har jeg tatt for meg en del systematiske artikler og gjennomarbeidet dem grundig. Det er utrolig hva folk får seg til å skrive om dette temaet. Systema naturae oppdaget jeg ikke før i går fordi det ikke var klassifisert, men jeg jobber med saken.
Nå det gjelder denne malen, er jeg personlig for å droppe den helt. Grunnen er som sagt at kategoriene ikke er vitenskapelige funn, men vilkårlige overenkomster. Jeg syns det holder at man kan manøvrere seg fra en kategori til den nesthøyere og nestlavere fra hver artikkel. Men det er nå bare et synspunkt. (Jeg syns ikke at alle artikler som hører sammen, trenger en mal. Jeg skal forresten snart opprette en egen kategori for biologisk systematikk, slik at det blir litt enklere å holde styr. Det ser ut til å være nok artikler om dette for en egen kategori nå.)
Hvis vi skal ha malen, bør den etter mitt skjønn begrenses til hovedkategoriene (de som er obligatoriske etter det gjeldende taksonomiske regelverket). Disse er (nedenfra og opp) art, slekt, familie, orden, klasse, rekke og rike. Domene kan også tas med i og med at den brukes av enkelte systematikere, selv om den formelt sett ikke er del av de obligatoriske kategoriene. Hanno 13. jan 2005 kl.12:04 (UTC)

Nå har jeg retta litt på malen, slik at den i hvert fall ikke inneholder feil – mens jeg venter på å bli motsagt på at vi egentlig godt klarer oss uten hele malen... Hanno 20. jan 2005 kl.08:29 (UTC)

Så vidt jeg kan se er det du og Svart (som har skrevet om ulver bl.a.) som kan mest om biologi heromkring. At ingen har motsagt deg kan jeg gjette skyldes at ingen har kompetanse til å ta noe velfundert standpunkt. Så da synes jeg du skal vurdere det selv: Hvis du mener at malen er overflødig, la være å bruk den. Argumentene for ikke å bruke malen finnes jo på denne siden om noen i fremtiden skulle stusse over fraværet av en slik mal. Så vidt jeg husker har Svart brukt kategorier og lagt hundedyrene inn i Kategori:Pattedyr. Tenker du også å bruke kategorier, f.eks. på klassenivå? –Peter J. Acklam 20. jan 2005 kl.08:54 (UTC)

Nå skjønner jeg at det kan ha vært en liten misforståelse her. Jeg har snakket om kategori i biologisk betydning (kategori (biologi)), ikke i Wikipedia-betydning. At noen oppretter Wikipedia-kategorier om organismegrupper og legger artikler i disse er selvfølgelig ikke bare greit, men også positivt. Et helt annet spørsmål er om man skal bruke Linnés kategorier (eller nyere kategorier som domene osv) på organismegrupper. Hanno 31. jan 2005 kl.08:38 (UTC)