Mal:Infoboks tunnel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Infoboks tunnel

Maldokumentasjon


Bruk[rediger kilde]

Alle parametrene er valgfrie - det vil si at dersom det ikke legges inn tall eller tekst, vil ikke feltet vises med mindre informasjonen importeres fra Wikidata. Enkelte parametre er kun ment for veitunneler, mens andre er kun for jernbanetunneler. Følgende oppsett kopieres og limes inn i artikkelen:

{{Infoboks tunnel
| navn = 
| navn2 = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| type = 
| system = 
| sted = 
| bane = 
| strekning = 
| stasjoner = 
| eier = 
| operatører = 
| type trafikk = 
| åpnet = 
| åpner = 
| stengt = 
| lengde = 
| lengde dobbeltspor = 
| moh = 
| muh = 
| stigning = 
| høyde = 
| kjørehøyde = 
| bredde = 
| banebredde = 
| vekt = 
| ådt = 
| løp = 
| spor = 
| kjørefelt = 
| profil = 
| koord = 
| koor utm = 
| comcat = 
}}

Forklaring til parametrene:[rediger kilde]

navn - Tunnelens navn (overskrift). Hvis dette feltet er tomt, vil artikkeltittelen brukes som overskrift.
navn2 - Andre navn på tunnelen.
bilde - Navnet på bildefil (uten «fil:» foran).
bildetekst - Beskrivelse av bildet. Fotokreditering legges til ved hjelp av malen {{byline|fotograf}} eller <br />Foto: xxxx.
type - Vegtunnel, jernbanetunnel, fotgjengertunnel, kraftverkstunnel etc.
system - For jernbanetunnel: Elektrifisert etc.
sted - Tunnelens beliggenhet.
bane - Hvilken bane/linje en jernbanetunnel tilhører.
strekning - Riksveg, europaveg, jernbanelinje, eller fra - til.
stasjoner - Antall jernbanestasjoner inne i tunnelen.
eier - Tunnelens eier.
operatører - For jernbanetunnel: Hvilke togoperatører som bruker linjen.
type trafikk - For jernbanetunnel: Gods, passasjerer.
åpnet - Tidspunkt for offisiell åpning.
åpner - Planlagt åpning (for tunneler under bygging).
stengt - Tidspunkt for stengning (for nedlagte tunneler).
lengde - Tunnelens lengde i meter (meter blir lagt til automatisk).
lengde dobbeltspor - Jernbanetunnelens totale sporlengde i meter (meter blir lagt til automatisk).
moh - Høyeste punkt i meter over havet (moh blir lagt til automatisk).
muh - Laveste punkt i meter under havet (muh blir lagt til automatisk) (for undersjøiske tunneler).
stigning - Største stigning i prosent (prosent-tegnet blir lagt til automatisk).
høyde - Tunnelens takhøyde i meter.
kjørehøyde - Tunnelens høyeste tillatte kjøretøyhøyde i meter (oppgis kun under 4,5 meter, for vegtunneler).
bredde - Tunnelens bredde.
banebredde - Vegbanens bredde (for vegtunneler)
vekt - Tillatt totalvekt i kg.
ådt - Årsdøgnstrafikk (vegtunneler).
løp - Antall tunnelløp.
spor - Antall spor.
kjørefelt - Antall kjørefelt.
profil - Tunnelprofil (Vegvesenets definisjon, eks. T9,5).
koord - Geodetiske koordinater.
koord UTM - UTM-koordinater.
comcat - Kategori på Commons som har bilder av gjeldende tunnelen.

Eksempel[rediger kilde]

Eksempel hentet fra artikkelen Kvalsundtunnelen

{{Infoboks tunnel
| navn = Kvalsundtunnelen
| navn2 = 
| bilde = Kvalsundtunnelen Sign P1.jpg
| bildetekst = {{byline|Peter Kaino Jensen}}
| type =
| sted = 
| åpnet = 1988
| åpner = 
| strekning = 
| lengde = 1650
| moh = 
| muh = 56
| stigning = 
| høyde =
| kjørehøyde = 4,10
| bredde =
| banebredde = 
| vekt = 
| ådt = 
| koord = {{koord|69|48|48|N|019|00|52|Ø}}
| koor utm = 
| comcat = Kvalsundtunnelen
}}
    gir   
Kvalsundtunnelen

Åpnet1988
Lengde1 650 m
Høydemeter56 muh.
Kjørehøyde4,10 m

Wikidata[rediger kilde]

Noen felt kan hentes fra Wikidata:

  • bilde
  • bildetekst
  • åpnet - P1619 "date of official opening"
  • lengde - P2043 "length"
  • stigning - P2595 "maximum gradient"
  • bredde - P2049 "width"
  • ådt - P8753 "annual average daily traffic" og P585 "point in time"
  • comcat


Ingen beskrivelse.

Malparametre[Rediger maldata]

Denne malen foretrekker at parametrene blokk-formateres (én parameter per linje).

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navnnavn

ingen beskrivelse

Standard
Sidetittel
Ukjentvalgfri
Bildebilde

ingen beskrivelse

Standard
Hentes fra Wikidata
Filvalgfri
bildetekstbildetekst

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Andre navnandre navn navn2

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Typetype

Vegtunnel, jernbanetunnel, fotgjengertunnel, kraftverkstunnel etc.

Ukjentvalgfri
Systemsystem

For jernbanetunnel: Elektrifisert etc.

Ukjentvalgfri
Stedsted

Tunnelens beliggenhet.

Standard
Hentes fra Wikidata (P131)
Ukjentvalgfri
banebane

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Strekningstrekning

Riksveg, europaveg, jernbanelinje, eller fra - til.

Standard
Hentes fra Wikidata (P2505)
Ukjentvalgfri
Stasjonerstasjoner

Antall jernbanestasjoner inne i tunnelen.

Ukjentvalgfri
eiereier

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Operatøreroperatører

For jernbanetunnel: Hvilke togoperatører som bruker linjen.

Ukjentvalgfri
Type trafikktype trafikk

For jernbanetunnel: Gods, passasjerer.

Ukjentvalgfri
Åpnetåpnet

ingen beskrivelse

Standard
Hentes fra Wikidata (P1619)
Ukjentvalgfri
åpneråpner

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
stengtstengt

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Lengdelengde

Tunnelens lengde i meter (meter blir lagt til automatisk).

Standard
Hentes fra Wikidata (P2043)
Tallvalgfri
lengde dobbeltsporlengde dobbeltspor

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
mohmoh

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
muhmuh

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Største stigningstigning

Største stigning i prosent (prosent-tegnet blir lagt til automatisk).

Standard
Hentes fra Wikidata (P2595)
Tallvalgfri
Høydehøyde

Tunnelens takhøyde i meter.

Tallvalgfri
kjørehøydekjørehøyde

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
breddebredde

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
banebreddebanebredde

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
vektvekt

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
ÅDTådt

Årsdøgnstrafikk i tunnelen

Ukjentvalgfri
Løpløp

Antall tunnelløp

Ukjentvalgfri
sporspor

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
kjørefeltkjørefelt

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Tunnelprofilprofil

Tunnelprofil (Vegvesenets definisjon, eks. T9,5).

Ukjentvalgfri
comcatcomcat

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri