Hopp til innhold

Mal:Infoboks tidligere land2

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
'
Levetid?
Hovedstad Ikke spesifisert
Styreform Ikke spesifisert
Historie
 - Grunnlagt Skriv inn startdato
 - Opphørte Skriv inn sluttdato
Maldokumentasjon


PS: Når du bruker denne malen må du huske på å ikke legge inn lenker ([[ ]]) der det blir brukt autokategorisering.
Dette er en infoboks som kan brukes for tidligere land, bystater, kolonier, eksilregjeringer osv. Malen er særs omfattende, men de fleste felta er valgfrie. Parametrene som vises i den tomme infoboksen til høyre er parametrene som ikke er valgfrie. Infoboksen bruker autokategorisering, så om man for eksempel skriver kontinent=Europa og rike=Det tysk-romerske riket, så vil artikkelen automatisk bli lagt til i «Kategori:Tidligere land i Europa» og «Kategori:Stater i Det tysk-romerske riket».

Se under for nærmere informasjon om hva som kan brukes i status-parametrene.

{{Infoboks tidligere land2
|lokalt navn       = <!--- Navnet på landet på det lokale språket --->
|tradisjonelt langt navn = <!--- Fullt navn på norsk --->
|kortnavn        = <!--- Kortutgave for bruk i malen --->
|kontinent        = <!--- For bruk i autokategorisiering. For valg som kan brukes, se under --->
|region         = <!--- For bruk i autokategorisiering. For valg som kan brukes, se under --->
|land          = <!--- For bruk i autokategorisiering. For valg som kan brukes, se under --->
|
|periode        = <!--- Bruk: «Napoleonskrigene», «Den kalde krigen» osv. --->
|status         = <!--- Se liste under --->
|statustekst      = <!--- En fritekst som beskriver statusen ved toppen av infoboksen. Bruk sparsomt--->
|rike          = <!--- Riket eller landet som enheten var en del av. For valg som kan brukes, se under --->
|styreform       = <!--- Monarki, republikk osv. For valg som kan brukes, se under --->
|
|<!--- Opphav og fall, hendelser, år og datoer --->
|
|år start        = <!--- Grunnlagt --->
|år slutt        = <!--- Opphørte --->
|
|år eksil start     = <!--- Året eksiltilværelsen starta (for eksilregjeringer) Status: Eksil--->
|år eksil slutt     = <!--- Året eksiltilværelsen slutta--->
|
|hending før      = <!--- Valgfri: Viktig hending før «hending start»--->
|dato før        = 
|hending start     = <!--- Default: «Grunnlagd» --->
|dato start       = <!--- Valgfri: Dato for opprettelse. Skriv på forma [[1. januar]] [[1801]]--->
|hending1        = <!--- Valgfri: Andre hendinger mellom start og slutt --->
|dato hending1     = 
|hending2        = 
|dato hending2     = 
|hending3        = 
|dato hending3     = 
|hending4        = 
|dato hending4     = 
|hending slutt     = <!--- Default: Opphørte --->
|dato slutt       = <!--- Valgfri: Dato for opphørelse--->
|hending etter     = <!--- Valgfri: Viktig hending som fant sted etter «hending slutt»--->
|dato etter       = 
|idag          = <!--- Valgfri: Status i dag, hvilket land hører det til i dag?--->
|
|<!--- Flagg --->
|f1           = <!--- Navn på artikkelen for forhenværende enhet, nummerert 1-5 --->
|flagg f1        = <!--- Default: "Flag of {{{p1}}}.svg" (størrelse 30) --->
|fil f1         = <!--- Bruk: [[Fil:Sin escudo.svg|20px|tekst]] --->
|f2           = 
|flagg f2        = 
|f3           = 
|flagg f3        = 
|f4           = 
|flagg f4        = 
|f5           = 
|flagg f5        = 
|e1           = <!--- Navn på artikkelen for den etterfølgende enheten, 1-5 --->
|flagg e1        = <!--- Default: "Flag of {{{s1}}}.svg" (størrelse 30) --->
|fil e1         = <!--- Bruk: [[Fil:Sin escudo.svg|20px|tekst]] --->
|e2           = 
|flagg e2        = 
|e3           = 
|flagg e3        = 
|e4           = 
|flagg e4        = 
|e5           = 
|flagg e5        = 
|
|flagg         = <!--- Default: Flag of {{{kortnavn}}}.svg --->
|flaggtype       = <!--- Tekst for lenke under flagget. Default «Flagg» --->
|
|våpen         = <!--- Default: Coat of arms of {{{common_name}}}.svg --->
|symbol         = <!--- Tekst under våpenbilde Default: Våpenet til {{{kortnavn}}} --->
|symboltype       = <!--- Tekst under våpenbilde. Default «Våpen» --->
|
|kart          = 
|karttekst       = 
|
|hovedstad       = 
|hovedstad eksil    = <!-- Om status=Eksil -->
|
|nasjonalmotto     = 
|nasjonalsang      = 
|språk         = 
|religion        = 
|valuta         = 
|
|<!--- Titler og navn på ledere og nestledere --->
|leiar1        = <!--- Navn på konge eller president --->
|år leiar1       = <!--- År i teneste --->
|leiar2        = 
|år leiar2       = 
|leiar3        = 
|år leiar3       = 
|leiar4        = 
|år leiar4       = 
|tittel leiar     = <!--- Default: «Konge» for monarki, ellers «President»--->
|representant1     = <!--- Navn for representant for statsoverhodet--->
|år representant1   = <!--- År i tjeneste --->
|representant2     = 
|år representant2   = 
|representant3     = 
|år representant3   = 
|representant4     = 
|år representant4   = 
|tittel representant  = <!--- Default: «Leiar»--->
|nestleiar1      = <!--- Navn på statsminister --->
|år nestleiar1     = <!--- År i teneste --->
|nestleiar2      = 
|år nestleiar2     = 
|nestleiar3      = 
|år nestleiar3     = 
|nestleiar4      = 
|år nestleiar4     = 
|tittel nestleiar   = <!--- Default: «Statsminsister» --->
|
|<!--- Lovgjevingsmakt--->
|lovgjevingsmakt    = <!--- Navn på lovgivende makt --->
|hus1         = <!--- Navn på førstekammer --->
|type hus1      = <!--- Default: «Overhus»--->
|hus2         = <!--- Navn på andrekammer --->
|type hus2      = <!--- Default: «Underhus»--->
|
|<!--- Areal og folketal for enkelte år --->
|stat år1       = <!--- statistikkåret, enten areal, folketall eller begge --->
|stat areal1     = <!--- areal i kvadratkilometer (uten komma eller mellomrom)--->
|stat innb1      = <!--- folketal (uten komma eller mellomrom), folketettheten blir rekna ut om arealet også er ført opp --->
|stat år2       = 
|stat areal2     = 
|stat innb2      = 
|stat år3       = 
|stat areal3     = 
|stat innb3      = 
|stat år4       = 
|stat areal4     = 
|stat innb4      = 
|stat år5       = 
|stat areal5     = 
|stat innb5      = 
|fotnotar       = 
}}

Oversikt over parametrer[rediger kilde]

Dette er en oversikt over parametre som kan benyttes i malen. Dette gjør at artikkelen automatisk havner i de rette kategoriene. Om du skulle savne en parameter så kan du putte den inn i malen på egen hånd dersom du er helt sikker på at du vet hva du gjør. Om du er usikker kan du skrive en melding på diskusjonssida, og så kan andre legge til parameteren i malen for deg.

Kontinent[rediger kilde]

 • Europa
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Sør-Amerika
 • Afrika
 • Oseania eller Oceania
 • Eurasia eller «Europa og Asia» eller «Asia og Europa»
 • Afroasia, «Afrika og Asia» eller «Asia og Afrika»
 • Afroeurasia, «Afrika, Europa og Asia», «Afrika, Asia og Europa», «Europa, Asia og Afrika», «Europa, Afrika og Asia», «Asia, Europa og Afrika» eller «Asia, Afrika og Europa»

Region[rediger kilde]

 • Italia
 • Balkan
 • De britiske øyer
 • Nederlandene eller Nederland
 • Kina
 • Japan
 • Korea

Land[rediger kilde]

 • Kina
 • Japan
 • Korea
 • Malaysia

Status[rediger kilde]

 • Rike
 • Føderasjon
 • Forbund
 • Statsunion eller Union
 • Spesielt eller Spesialterritorium
 • Ikke-anerkjent eller, Ikke-anerkjent land eller Ikke-anerkjent stat
 • Bystat eller By
 • Det britiske samveldet
 • Medlem av Folkforbundet, Folkeforbundet eller Mandatområde
 • United Nations Trust Territory, UN Trust Territory eller Trust Territory
 • Protektorat
 • Klient, Klientstat, Marionett eller Marionettstat
 • Vasall eller Vasallstat
 • Len
 • Riksabbedi
 • Satelittstat eller Satellitt
 • Koloni
 • Midlertidig, Midlertidig stat, Midlertidig regjering
 • Eksil eller Eksilregjering

Rike[rediger kilde]

I sammenheng med statusparameteren kan man oppgi parameteren «rike» for å f. eks. autokategorisere en koloni som «Belgiske kolonier» osv: Parametrene som kan benyttes er:

 • Det tysk-romerske riket, Det tysk-romerske rike, Det hellige romerske rike av den tyske nasjon, Det hellige romerske rike av tysk nasjon eller HRR
 • Det britiske Samveldet eller Det britiske samveldet
 • Storbritannia eller England
 • Det første franske riket, Det første franske rike, Det første franske keiserdømmet, Det første franske keiserdømmet, Det første franske keiserdømme eller Frankrike
 • Nederland
 • Belgia
 • Spania, Det spanske riket eller Det spanske rike
 • Portugal
 • Tyskland, Det tyske riket eller Det tyske rike
 • Italia
 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Japan

Styreform[rediger kilde]

I tillegg til at parameteren viser hvilken styreform det tidligere landet hadde i selve infoboksen, blir parameteren også autokategorisert sammen med kontinent-parameteren, slik at en f. eks. kan få «Kategori:Tidligere monarki i Europa» om styreform=monarki og kontinent=Europa.

Styreformer som kan benyttes i malen er:

 • Konstitusjonelt monarki eller Monarki
 • Republikk, Forbundsrepublikk eller Sambandsrepublikk
 • Fyrstedømme
 • Hertugdømme
 • Emirat
 • Sosialiststat eller Sosialistrepublikk
 • Diktatur eller Militærdiktatur
 • Teokrati