Hopp til innhold

Mal:Infoboks nasjonalt militærvesen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Denne infoboksen kan brukes til å oppsummere informasjon om et lands forsvarsmakt. Infoboksen bør legges til ved å bruke malen {{infoboks nasjonalt militærvesen}}, som vist nedenfor:

Bruk[rediger kilde]

{{Infoboks nasjonalt militærvesen
| emblem = 
| land = 
| opprinnelig navn = 
| bilde = 
| bildetekst = 
| grunnlagt = 
| dagens_form = 
| oppløst = 
| forsvarsgrener = 
| hovedkvarter = 
| flytimer = 
| motto = 
| øverstkommanderende = 
| øverstkommanderendes_tittel = 
| forsvarsminister = 
| forsvarsministerens_tittel = 
| øverste_kommandør = 
| tittel_for_øverste kommandør = 
| aldersgrense = 
| verneplikt = 
| tilgjengelig_for_tjeneste = 
| tjenestedyktige = 
| sivile_som_når_tjenestedyktig_alder_årlig = 
| aktivt_personell = 
| rangert_som = 
| reservepersonell = 
| utplassert = 
| budsjett = 
| prosent_av_GDP = 
| nasjonale_leverandører = 
| utenlandske_leverandører = 
| import_fra = 
| eksport_til = 
| historieartikkel = 
| rangartikkel = 
}}

Forklaring[rediger kilde]

NB! Unngå bruk av «–» ved innsetting av verdier, men bruk i stedet «ukjent» eller «ingen». All statistikk og subjektiv eller kvalitativ informasjon, samt numeriske størrelser må kildehenvises med en troverdig og nøytral kilde (se Bruk av kilder).

Basisdata:

 • emblemvalgfri – landet eller militærets emblem.
 • landvalgfri – landets navn.
 • opprinnelig_navnvalgfri – navn på landets forsvarsmakt på landets offisielle språk (hvis annet enn norsk).
 • bildevalgfri – et bilde relevant for landets militærvesen. Bildet må oppgis på formen [[Fil:Eksempel-no.jpg|300px]] Thumb-attributten spesielt må ikke velges.
 • bildetekstvalgfri – teksten som skal plasseres under bildet.
 • grunnlagtvalgfri – dato for grunnleggelse av militærvesenet.
 • dagens_formvalgfri – dato for dagens organisasjon av militæret, i tilfeller hvor militærvesenet har gjennomgått store omorganiseringer.
 • oppløstvalgfri – dato for oppløsning av forsvarsmakten.
 • forsvarsgrenervalgfri – forsvarsgrenene (f.eks. hær, marine, flyvåpen etc.) som militærvesenet består av.
 • hovedkvartervalgfri – militærvesenets hovedkvarter.
 • flytimervalgfri – timer fløyet av forsvarsmaktens flyvåpen dersom et slikt eksisterer.
 • mottovalgfri – offisielt motto til militærvesenet.

Administrasjon:

 • øverstkommanderendevalgfri – den formelle øverstkommanderende for militærvesenet.
 • øverstkommanderendes_tittelvalgfri – den formelle tittelen til øverstkommanderende ovenfor; «øverstkommanderende» er standard.
 • forsvarsministervalgfri – ministeren (eller sekretæren) som er ansvarlig for landets militær og forsvar.
 • forsvarsministerens_tittelvalgfri – den formelle tittelen til personen nevnt ovenfor; «forsvarsminister» er standard.
 • øverste_kommandørvalgfri – overordnet kommandør eller militærsjef for militærvesenet.
 • tittel_for_øverste_kommandørvalgfri – den formelle tittelen på kommandøren nevnt ovenfor; «øverste kommandør» er standard.

Styrke:

 • aldersgrensevalgfri – laveste (og eventuelt høyeste) alder for forsvarstjeneste.
 • vernepliktvalgfri – vernepliktsalder og «ja/nei», alt ettersom om landet har vernepliktstjeneste eller ei.
 • tilgjengelig_for_tjenestevalgfri – det totale antallet mennesker i tjenestedyktig alder; denne parameteren kan indikere både menn og kvinner sammen, eller bare menn. Tjenestedyktig alder skal også tas med, samt om det finnes egne data for antall menn og kvinner. Kilder som sier noe om hvor data er hentet fra og hvilken tid det er fra, skal tas med som referanser (se eksempelet under for skrivemåte).
 • tjenestedyktigevalgfri – det totale antallet mennesker i tjenestedyktig alder som er skikket til å tjenestegjøre; denne parameteren kan indikere både menn og kvinner sammen dersom slik data eksisterer, eller bare menn.
 • sivile_som_når_tjenestedyktig_alder_årligvalgfri – det totale antallet mennesker som kommer i tjenestedyktig alder hvert år; denne parameteren kan indikere både menn og kvinner sammen dersom slik data eksisterer, eller bare menn.
 • aktivt_personellvalgfri – det totale antallet personell i forsvaret som for tiden er i aktiv tjeneste.
 • rangert_somvalgfri – landets rangering på listen over land etter antallet aktive tropper (f.eks. «nr. 21»).
 • reservepersonellvalgfri – størrelsen på landets reservestyrker.
 • utplassertvalgfri – det totale antallet personell som for tiden er utplassert utenfor landets grenser.

Utgifter:

 • budsjettvalgfri – landets samlede militærutgifter.
 • prosent_av_GDPvalgfri – prosentandel av landets GDP brukt på militære utgifter.

Industri:

 • nasjonale_leverandørvalgfri – de viktigste nasjonale leverandørene av utstyr til landets forsvar.
 • utenlandske_leverandørervalgfri – de viktigste utenlandske leverandørene av utstyr til landets forsvar: disse kan enten være land eller mer spesifikke organisasjoner.
 • import_fravalgfri – samlet verdi av årlig import til landet. Eventuelt kan kun importland nevnes.
 • eksport_tilvalgfri – samlet verdi av årlig eksport fra landet. Eventuelt kan kun mottakerland nevnes.

Relaterte artikler:

 • historieartikkelvalgfri – lenker til en eller flere artikler på Wikipedia som tar for seg landets militærhistorie.
 • rangartikkelvalgfri – lenker til en eller flere artikler på Wikipedia som tar for seg landets militære grader.

Eksempler[rediger kilde]

Infoboks nasjonalt militærvesen
21. brigade
Administrasjon
ØverstkommanderendeBronisław Komorowski (sittende president)
ForsvarsministerBogdan Klich
Øverste kommandørMieczysław Cieniuch
Styrke
Øvre aldersgrense18
VernepliktNei
Tilgjengelig for tjeneste9 531 855, alder 16–49 (est. 2010)
Tjenestedyktige7 817 556, alder 16–49 (est. 2010)
Aktivt personell99 778
Reservepersonell10 000
Utgifter
Budsjett10,8 mrd. USD (FY2009) (rangert nr. 21)
{{Infoboks nasjonalt militærvesen
 | emblem = [[Fil:POL Wojska Lądowe.svg|70px]][[Fil:POL Wojska Lotnicze.svg|75px]][[Fil:POL Marynarka Wojenna.svg|70px]][[Fil:POL Wojska Specjalne.svg|70px]]
 | land = 
 | opprinnelig navn = 
 | bilde = 21bsp sanok.jpg
 | bildetekst = 21. brigade
 | grunnlagt = 
 | dagens_form = 
 | oppløst = 
 | forsvarsgrener = 
 | hovedkvarter = 
 | flytimer = 
 | motto = 
 | øverstkommanderende = [[Bronisław Komorowski]] (sittende president)
 | øverstkommanderendes_tittel = 
 | forsvarsminister = [[Bogdan Klich]]
 | forsvarsministerens_tittel = 
 | øverste_kommandør = Mieczysław Cieniuch
 | tittel_for_øverste kommandør = General
 | aldersgrense = 18
 | verneplikt = Nei
 | tilgjengelig_for_tjeneste = 9 531 855, alder 16–49 (est. 2010) 
 | tjenestedyktige = 7 817 556, alder 16–49 (est. 2010)
 | antall_som_når_aldersgrensen_årlig = 221 889 (est. 2010)
 | aktivt_personell = 99 778
 | reservepersonell = 10 000
 | budsjett = 10,8 mrd. USD (FY2009) <small>(rangert nr. 21)</small>
 | prosent_av_GDP = 2% (FY2008)
 }}


Se også[rediger kilde]