Magisk kvadrat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Eksempel på magisk kvadrat

Et magisk kvadrat er et kvadrat som er inndelt i mindre kvadrat, hvert kvadrat er forsynt med et tall på en slik måte at summen av tallene i de horisontale rekkene er lik summen av de vertikale og dessuten lik summen av tallene i diagonalene. Magiske kvadrater skriver seg fra India. De har vært betraktet som et slags talisman.