M-teori

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

M-teori er et foreløpig bare delvis kjent rammeverk som forener de fem ulike strengteoriene i fysikken i den forstand at de fremkommer som ulike grenser av M-teori. Det eksisterer ennå ingen fullstendig formulering av M-teori. Grunnen til at den antas å eksistere, er at man på midten av 1990-tallet fant nye og uventede relasjoner mellom de fem ulike variantene av strengteori. Disse relasjonene indikerer at det må finnes en dypere, underliggende teori. Dersom man lykkes i å finne en fullstendig og konsistent formulering av M-teori, vil den representere et viktig steg mot en forening av kvantemekanikk og den generelle relativitetsteorien og en enhetlig teori for de fundamentale kreftene i naturen.

Edward Witten regnes av mange som M-teoriens far. Brian Greene har popularisert teorien gjennom sin bok og TV-serie The Elegant Universe.