Mønstergjenkjenning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mønstergjenkjenning er et fag innen informatikk. Det innebærer at man skal lete gjennom en ofte stor datamengde, etter visse mønstre, og rapportere funn. I forbindelse med krigføring vil avlytting og kodeknekking innebære at man må utføre mønstergjenkjenning. Selve letingen innebærer at man aktiverer en algoritme på det aktuelle materiale, og med spesiell instruks om hvilke mønster som er av interesse. Funnrapporten vil vise hva som er funnet, hvor det opptrådte, og i hvilken grad funnet er relevant til det som var av interesse.

Tidligere skjedde dette manuelt, men i dag vil datamaskiner være sentrale. Et IT-anlegg er ofte utstyrt med automatikk som bruker mønstergjenkjenning for å oppdage forsøk på innbrudd og annet som har til hensikt å utfordre organisasjonens datasikkerhet. Innenfor bioinformatikk brukes mønstergjenkjenning i letingen etter spesielle DNA-sekvenser. Man kan også si at mønstergjenkjenning er sentral innen generell informasjonsgjenfinning, eksempelvis etter artikler på web. Til sist kan nevnes at data mining også i stor grad er avhengig av effektiv mønstergjenkjenning for å ekstrahere meningsfylt informasjon fra ustrukturerte data.