Lydtrykknivå

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

SPL er en forkortelse som ofte er brukt i akustikken og står for Sound Pressure Level. Den tilsvarende norske betegnelsen er Lydtrykknivå.

Måleenheten er dB og referanseverdien er 20 μPa (mikroPascal), det laveste lydtrykket som mennesket kan oppfatte.

Postfikset nivå (eng: level) brukes for lydstyrken uttrykt i dB. Uten postfikset er lydstyrken uttrykt som lydtrykk målt i Pascal.