Luftmasse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En luftmasse er et stort volum av luft med nesten ensartede egenskaper. Dette er egenskaper som temperatur, lufttrykk og innhold av vanndamp. Luftmasser kan dekke hundrevis til tusenvis av kvadratkilometer, og endrer seg sakte i takt med terrenget de er over.

Klassifisering[rediger | rediger kilde]

Luftmasser blir klassifisert ut fra temperaturen og fuktinnholdet sitt. Temperaturen til en luftfmasse blir definert som enten Arktisk, Polar eller Tropisk, der den arktiske luften er den kaldeste og den tropiske luften den varmeste. Fuktinnholdet til en luftmasse defineres som enten Maritim eller Kontinental. Disse blir så brukt i kombinasjon med hverandre. For eksempel er en martitim tropisk luftmasse varm og fuktig, mens en kontinental arktisk luftmasse er kald og tørr.

Bevegelser og fronter[rediger | rediger kilde]

Luftmassene kan endre egenskapene sine etter hvilket terreng de er over. En kald arktisk luftmasse er mest vanlig i arktiske områder, og en maritim luftmasse oppstår hovedsakelig over vann. Luftmassene kan så flytte på seg, og en maritim luftmasse som flytter seg over land vil etter hvert miste fukten sin og bli kontinental. På samme måte kan en tropisk luftmasse som flytter seg nordover bli avkjølt og bli polar eller arktisk. Grensene mellom to forskjellige luftmasser er myke, men en har ofte et smalt område i overgangen mellom to luftmasser. Dette området kaller vi en værfront eller en frontsone, og ofte kan vi se disse frontene i form av synlige værfenomen. Luftmasser blander seg sjelden sammen, og flytter seg heller rundt og erstatter hverandre. De tilhørende frontene flytter seg også, og fører til endringer i været på overflaten under. Fronter blir også oppkalt etter luftmassen som presser den bort, og vi kaller det en kaldfront når en kaldere luftmasse erstatter en varmere luftmasse.

Luftmasse er derimot ikke det samme som småskalafenomen som mikroutbrudd. Disse småfenomenene involverer også luftmasser, men uttrykket luftmasse blir bare benyttet for værsystemer over store områder.

Andre luftmasser[rediger | rediger kilde]

I Europa blir en ekvatorial luftmasse definert som en luftmasse som har sitt opphav nær ekvator og som skiller seg fra tropiske luftmasser som utvikler seg i subtropiske strøk. Andre definisjoner er monsunluftmasser og overordnede luftmasser.

Se også[rediger | rediger kilde]