Hopp til innhold

Liste over Maltas presidenter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Elleve personer har innehatt posten som Maltas president siden etableringen av posten i 1974.

Ifølge grunnloven, den første grunnloven til Republikken Malta, erstattet presidenten monarken som seremonielt statsoverhode. Presidenten ble valgt av parlamentet for en femårsperiode. I tilfelle av en ledig presidentpost, og inntil en ny president er utnevnt, og når innehaveren av posten er fraværende fra Malta eller på ferie eller er av en eller annen grunn ikke i stand til å utføre de funksjoner som er tillagt ham etter denne grunnloven, skal disse funksjonene utføres av en slik person som statsminister, etter samråd med lederen for opposisjonen, kan oppnevne eller, hvis det ikke er noen person i Malta så utnevnt og i stand til å utføre disse funksjonene, av høyesterettsjustitiarius, i form av fungerende president.

Status
  Indikerer fungerende president
President Periode Politisk parti
(på tidspunktet for valget)
Statsministre
# Portrett Navn Start Slutt Lengde
1 Sir Anthony Mamo
(1909–2008)
13. desember 1974 25. desember 1976 2 år, 12 dager Uavhengig Mintoff
John Joseph Cremona
(1918–2020)
25. desember 1976 27. desember 1976 2 dager Uavhengig Mintoff
2 Anton Buttigieg
(1912–1983)
27. desember 1976 27. desember 1981 5 år Labour Party Mintoff
Albert Hyzler
(1916–1993)
27. desember 1981 15. februar 1982 50 dager Labour Party Mintoff
3 Agatha Barbara
(1923–2002)
15. februar 1982 15. februar 1987 5 år Labour Party Mintoff
Mifsud Bonnici
Paul Xuereb
(1923–1994)
15. februar 1987 4. april 1989 2 år, 48 dager Labour Party Mifsud Bonnici
Fenech Adami
4 Ċensu Tabone
(1913–2012)
4. april 1989 4. april 1994 5 år Nationalist Party Fenech Adami
5 Ugo Mifsud Bonnici
(1932–)
4. april 1994 4. april 1999 5 år Nationalist Party Fenech Adami
Sant
Fenech Adami
6 Guido de Marco
(1931–2010)
4. april 1999 4. april 2004 5 år Nationalist Party Fenech Adami
Gonzi
7 Eddie Fenech Adami
(1934–)
4. april 2004 4. april 2009 5 år Nationalist Party Gonzi
8 George Abela
(1948–)
4. april 2009 4. april 2014 5 år Labour Party Gonzi
Muscat
9 Marie Louise Coleiro Preca
(1958–)
4. april 2014 4. april 2019 5 år Labour Party Muscat
10 George Vella
(1942–)
4. april 2019 4. april 2024 5 år Labour Party Muscat, Abela
11 Myriam Spiteri Debono
(1952–)
4. april 2024 sittende 97 dager Labour Party Abela