Larvik og Omegns Museumsforening

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Larvik og Omegns Museumsforening ble stiftet 11. mars 1916 og ble fusjonert med Larvik historielag i 2014.

Allerede i jubileumsåret for Norges Grunnlov, 1914, ble det fremsatt et forslag til en slik forening. Flere i Larvik var opptatt av at innbyggerne i byen ikke hadde vært flinke nok til å ivareta byen kulturarv. En av disse var Kristen Simonsen, byens «magistrat» (en stilling som i dag tilsvarer rådmann) og politimester. I mai 1914 kom et opprop fra han om å danne et bymuseum, for å redde det som ennå kunne reddes av den eldre Larvikskulturen. Oppropet fikk liten respons i første omgang.

I 1916 lyktes Simonsen med å danne en forening. Komiteen som konstituerte foreningen besto av fru Alison Heyerdahl og rektor Karl Emil Bødtker foruten han selv. På det første ordinære møtet, 17. mars 1916, var det allerede 70 medlemmer. Vedtektene ble vedtatt, og navnet ble bestemt til «Larvik og Omegns Museumsforening».

Det første styret ble valgt, og det besto av:

 • Formann: Politimester Kristen Simonsen,
 • Viseformann: Rektor Karl Emil Bødker,
 • Sekretær: Overlærer E. Jahr,
 • Styremedlem: Fru Alison Heyerdahl,
 • Styremedlem: Lege Hans Teilmann Hansteen,
 • Revisor: O.r.Sakfører J. Breder,
 • Revisor: O.r.Sakfører Nils Magnus Bugge.

Hovedoppgaven i årene etter stiftelsen ble restaureringen av Herregården. I 1916 var det lett å få bevilgninger fra det offentlige. Dessuten hadde mange firmaer og privatpersoner god økonomi og ønsket å bidra. I 1920-årene ble var det vanskeligere å finansiere restaurering og drift av Herregården. I tillegg til Museumsforeningen bidro også Kirken, Laurvig Hospital og de som holdt utstillinger i Herregården.

Karl Emil Bødtker overtok som formann i 1918, og han fikk startet det omfattende og krevende restaureringsarbeidet.

I 1922 overtok Lege Hans Teilmann Hansteen formannsvervet. I Hansteens formannsperiode ble det fokusert på Herregården som museum. Et betydelig antall antikviteter ble forært museet av privatpersoner i Larvik og omegn.

Kong Haakon VII besøkte Herregården 29. september 1946 i anledning Larviks 275-årsjubileum. Under middagen mottok han en nøkkel til Herregården styreformann Hansteen.

Advokat Nils Magnus Bugge ble styreformann etter Hansteen, etter å ha vært medlem av styret siden stiftelsen. Bugge la vekt på å markedsføre foreningen overfor alle i Larviksdistriktet. Det ble arrangert en rekke tilstelninger med foredrag og med musikk.

Neste formann var arkitekt Edgar Mathiesen, som nyttiggjorde seg erfaring fra styrer i andre foreninger.

Ved Larviks 300- årsdag, 29. september 1971, var kong Olav V i Herregården. I tillegg til kongen deltok også statsminister Trygve Bratteli, kommunalminister Odvar Norli og Larviks ordfører Reidar Hansen på mottagelsen. Kong Olav V signerte også inskripsjonen i fjellet i Herregårdsbakken.

I hele 35 år var konsul Anders Bjarne Støtvig formann Larvik og Omegns Museumsforening. En rekke nye arrangementer ble avholdt som Herregårdsdagene, veteranbilløp og Høstfesten. Støtvig bidro også til at det ble utgikk bok om porselensutstillingen, foredrag om kjente Larvikprofiler ble til bok, inskripsjonene i Herregårdsbakken ble vedlikeholdt, Barokkhaven ble anlagt og Akeleiesengen ble restaurert.

Advokatsekretær Anne K. Hesselberg overtok i 2007 formannsvervet etter å ha vært medlem av styret i 12 år. Hun var en svært dyktig organisator, og overtok tradisjonene fra Støtvigs tid, bl.a. med den store høstfesten.

I 2007 ble professor Gunnar Christie Wasberg overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull av Fylkesmann Mona Røkke under en høytidelig seremoni i Herregården.

Fra 2008 overtok Cand.mag. Dyveke M. Von Hanno Bast som formann i Larvik og Omegns Museumsforening.

Posten hedret i Herregården med et frimerke 24.11.1989, etter initiativ fra Larvik og Omegns Museumsforening.

Larvik og Omegns Museumsforenings æredsmedlemmer (årene æredsmedlemmene ble utnevnt i parentes):

 • Rektor Karl Emil Bødtker (1927),
 • Restaureringkonsul Domenico Erdmann (1927),
 • Fru Alison Heyerdahl (1939),
 • Konservator Harald Hals II (1952),
 • Advokat Nils Magnus Bugge (1971),
 • Førstekonservator Carsten Hopstock (1977),
 • Fil.dr. Gunnar Christie Wasberg (1985),
 • Konsul Anders Bjarne Støtvig (2007).

NRK sendte et TV-program fra Herregården den 13. februar 1969.[1] Her medvirket bl.a to av Museumsforenings æredsmedlemmer, advokat Nils Magnus Bugge og fil.dr Gunnar Christie Wasberg som fortalte om Larvikdistriktet og historie, bl.a om Museumsforeningen, Herregården og Larvik Grevskap.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Kjetilsson, Ivar, «Larvik og Omegns Museumsforening 1916 - 1966». Larvik 1966.
 • Wasberg, Gunnar Christie, «I takt med Europa», Larvik grevskap, Utvikling og struktur, Oslo 1970.
 • Wasberg, Gunnar Christie, «En arv som forplikter», Larvik og Omegns Museumsforening 1916-1991. Utgitt av foreningens styre. Larvik 1991.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ TV-program fra Herregården, NRK 13. februar 1969