Læringsplakaten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Læringsplakaten er en del av læreplanverket for Kunnskapsløftet i norsk skole.[1] Den formulerer grunnleggende plikter som gjelder for alle skoler og opplæringssteder.

Skolen og lærebedriften skal ifølge Læringsplakaten:

 • gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre (Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)
 • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet (Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)
 • stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning (Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)
 • stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse (Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)
 • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid (Oppl.l. § 1-2, forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del)
 • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del)
 • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse (Oppl.l. kap. 10)
 • bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge (Læreplanverkets generelle del)
 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring (Oppl.l. kap. 9a)
 • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen (Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2)
 • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Jorunn Møller og Liv Sundli (red.): Læringsplakaten: skolens samfunnskontrakt, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2007. ISBN 978-82-7634-733-3

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]