Kvartsoscillator

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kvartsoscillator er en elektrisk komponent som sender ut signaler (vibrasjoner) med en svært konstant frekvens. Kvartsoscillatorer brukes i ulike typer utstyr som tidsmålere.

Det finnes ulike typer og varianter av krystalloscillatorer.

  • Oscillatorene kan være temperaturkompenserende (TCXO — Temperature Compensated Crystal Oscillator). I en TCXO inngår en sensor for temperatur som brukes for å generere en korreksjonsspenning til oscillatorkretsen. Denne spenningen kompenserer for krystallens normale frekvensvariasjon som funksjon av temperaturen.
  • I en ovnskompensert kvartsoscillator (OCXO — Oven Controlled Crystal Oscillator) holdes krystallen, og andre temperaturfølsomme komponenter under en konstant temperatur i en lite ovn. Krystallen er laget for å ha en temperaturfølsomhet som er minst rundt den temperaturen som råder i ovnen. Ovnsoscillatorer kan være en bedre enn en ukompensert kvartsoscillator med en faktor på 100–1000 ganger.
  • Et spesialtilfelle av denne kompenserte kvartsoscillatoren er den mikrodata-kompenserte oscillatoren (MCXO — Microcomputer Compensated Crystal Oscillator). For å redusere følsomheten i frekvens som funksjon av temperaturen benytter MCXO seg av digital kompensasjonsteknikk med hjelp av en innebygd mikrodata.