Hopp til innhold

Kritisk masse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kritisk masse er den minste masse med spaltbart materiale som skal til for å starte en kjernefysisk kjedereaksjon. Er massen lavere enn kritisk masse, vil enkelte atomkjerner fortsatt gjennomgå en spontan kjernespalting, men det vil ikke oppstå en selvforsterkende eller selvoppholdende kjedereaksjon. Den kritiske massen avhenger av stoffets kjernefysiske egenskaper, tetthet, form, temperatur og omgivelser (bruk av nøytronreflektorer eller eksterne nøytronkilder, f. eks.).

Begrepet anvendes også i overført betydning.