Kreditormora

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kreditormora er et juridisk koblingsord som viser til en rekke vilkår for og rettsvirkninger ved kreditors unnlatelse av å medvirke til at debitor får oppfylt en kontrakt.

Kreditormora inntreffer når kreditor ikke oppfyller sine medvirkningsplikter overfor debitor og dette fører til forsinkelser. Dette fører blant annet til at debitor ikke lenger er pliktet å yte, men istedenfor får omsorgsplikt for kreditors interesser. Debitor kommer heller ikke i mislighold så lenge kreditor er i kreditormora. For kreditor kan kreditormora føre til at kreditor kommer i kontraktsbrudd, og at debitor derved kan gjøre visse misligholdsbeføyelser gjeldende overfor kreditor.

For at kreditormora skal kunne inntreffe må debitors frigjøringstid være kommet og ytelsen må være i en slik stand at kreditor ikke har avvisningsrett. Avvisningsrett er i enterprise-forhold (som er regulert av NS 8405) betinget av «slike mangler at disse eller utbedringen av dem vil hindre den forutsatte bruk av kontraktsarbeidet» - altså funksjonsdyktigheten til ytelsen, uavhengig av om mangelen gir rett til heving eller ikke, tilsier at kreditor skal ha en slik rett til å avvise. En lignende standard må antas å gjelde for andre kontraktstyper: spørsmålet blir om kjøper har rimelig grunn til å avvise ytelsen.

Kreditormora inntreffer så lenge kreditor ikke oppfyller sine forpliktelser, uavhengig av om det er på grunn av forhold utenfor kreditors kontroll eller ikke. Denne forskjellen kan likevel ha noe å si i forhold til virkninger kreditormora får. Hvis kreditor er hindret fra å oppfylle på grunn av forhold utenfor sin kontroll vil debitor ikke komme i mislighold, men det er ikke sikkert at debitor kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser overfor kreditor.

Debitors plikter ved kreditormora[rediger | rediger kilde]

Debitors ytelsesplikt[rediger | rediger kilde]

Ved kreditormora blir debitors plikt til å yte suspendert uten å opphøre. Det vil si at debitor ikke trenger å oppfylle sin del av kontrakten så lenge kreditor er i kreditormora, men så fort kreditor igjen er i stand til å medvirke til kontraktens oppfyllelse vil debitor være forpliktet til å yte igjen. Ved for eksempel leieforhold vil ikke debitor være pliktet å betale noe vederlag for den ekstratiden han må sitte med leieobjektet.

Ved strengt tidsbundne ytelser vil ikke debitor være pliktet å yte sin ytelse når kreditor ikke lenger er i kreditormora. For eksempel vil ikke et hotell (debitor) være pliktet til å yte et hotellrom på en annen dato enn den først avtalte selv om hotellgjesten (kreditor) ikke møter opp.

Risiko for tilfeldig skade på ting vil også gå over på kreditor når kreditormora inntreffer.

Debitors omsorgs- og bistandsplikt[rediger | rediger kilde]

Det oppstår omsorgs- og bistandsplikt for debitor ved kreditormora, som vil tilsi at debitor innenfor rimelighetens grenser skal ivareta kreditors interesser under kreditormora, for eksempel ved at debitor må oppbevare tingen som skulle blitt levert på en forsvarlig måte (dra omsorg for tingen).