Konjugasjon (biologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Konjugasjon er en type kjønnet formering der vegetative celler legger seg inntil hverandre og arvemateriale fra de to cellene utveksles og rekombineres. Denne formen for formering finner sted hos noen bakterier og andre enkle organismer.Her ligger det to bakterier ved siden av hverandre og den ene lager en tråd som vokser mot den andre bakterien. Tråden fester seg på den andre bekterien og trekker den mot seg selv. Deretter kan den tråddannede bakterien overføre arvemateriale, både deler av det trådformede kromosomet og plasmider, til den andre. Blant annet overføring av antibiotika resistente gener er viktig.

Kilde: Bios 1 2012