Hopp til innhold

Kohesjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kvikksølv trekker seg sammen på grunn av kohesjon

Kohesjon eller bindekraft er en kraftvirkning som skyldes tiltrekning mellom like molekyler. Kohesjon forklarer slike effekter som overflatespenning. Kvikksølv er et metall med sterk kohesjon og vil forme dråper istedenfor å flyte utover. Diamantens hardhet er et annet eksempler på sterk kohesjon mellom karbonatomer i en krystallstruktur. Kapillarkrefter (hårrørsvirkning) i planter forklares som en kombinasjon av kohesjon og adhesjon.

Kohesjon brukes også om eksplisitt markerte sammenhenger i en tekst (grammatikk). Det skilles mellom to typer kohesjon: setningskobling som er en gruppe ord som binder setninger sammen, og referentkobling som brukes om sammenbinding av enkeltord og fraser som viser til noe eller noen. Motsatt av kohesjon har vi koherens, som er implisitt sammenheng i en tekst.