Hopp til innhold

Kasteøks

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En tradisjonelt utformet tomahawk.
Forskjellige typer av francisca, den frankiske kastøksen.

En kastøks er en øks ment som kastvåpen.

Militære kastøkser har ofte kort skaft. De var i merovingertiden nasjonalvåpenet for frankerne under navnet franciska og forekom i England i hele middelalderen. Gravfunn viser liknende kasteøkser blant øvrige europeiske folk, og i Øst-Europa forekom de helt frem til 1600-tallet. En lignende type som ble brukt i Böhmen og Ungarn av hyrder helt frem til inn på 1900-tallet kalles sekina. En annen type kasteøks oppstod på 1300-tallet, og var vanlig soldatutrustning for krigere på 1400-tallet. Dette våpenet bestod helt og holdent av stål med flere utstikkende skarpe spisser, og lignet på moderne afrikanske kastkniver. Ved innføringen av skytevåpen forsvant kasteøksen som krigsvåpen, men forekom på 1500-tallet som våpen i strid til fots.

Autoritetsdata