Kamassisk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kamassisk er et samojedisk språk i den uralske språkfamilien. De nærmeste slektningene er de andre sydsamojediske språkene selkupisk (som har ca. 1 500 brukere), mator og koibalsk (som døde ut på 1800-tallet).

Kamassisk er i dag et utdødd språk, men det skal sies at det fikk et annet liv etter sin død enn forventet. Man kjenner kamassisk fremfor alt kanskje mest via feltarbeidet til M.A. Castrén som foregikk på midten av 1800-tallet samt arbeidet til Otto Donner. Etter dette gikk språkforskerne ut ifra at kamassisk var et utdødd språk, men rundt 1960 ble det oppdaget at det faktisk eksisterte én person som kunne kamassisk, Klavdia Plotnikova, et språk hun hadde lært som barn, men i mange tiår bare hadde snakket med seg selv. Den estiske språkforskeren Ago Künnap brukte flere år på å undersøke hennes språk. Plotnikova døde først i 1989, og med henne døde altså språket definitivt ut.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Joki, A.J. (Hrsg.) 1944: Kai Donners Kammasisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik. Lexica Societatis Fenno-Ugricae VIII. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.