Isotropi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Isotropi (av gresk: iso (lik) og tropos (retning)) innebærer identiske egenskaper uansett retning. En mer presis definisjon avhenger av fagfeltet uttrykket benyttes. Ulikheter i egenskapene til objektet, fenomenet eller forståelsen avhengig av retning er motpolen og kalles anisotropi. Eksempelvis innebærer isotropisk stråling at strålingen er lik i alle retninger uavhengig av retningen det måles eller andre forhold. Big Bang-teorien går ut ifra at universet er isotropt, da utvidelsen skjer i alle retninger med lik hastighet.