Isoplett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Topografisk kart med isohøyder.

En isoplett er en linje på et meteorologisk plott som binder sammen punkter som har samme verdi av en variabel på et visst tidspunkt. Disse variablene kan være trykk, temperatur, vindfart osv. Isopletter gjør det lettere å visualisere meteorologiske felt. De vanligste isoplettene er:

Isobar: linje med likt eller konstant trykk.

Isobront: en linje mellom to geografiske punkter som har samme tordenværsaktivitet på samme tidspunkt.

Isodrosoterm: en linje med konstant duggpunkttemperatur.

Isogon: en linje med konstant retning av en vektorstørrelse (vanligvis brukt for å beskrive vindretningsfelt).

Isohøyde: en linje med konstant geopotensiell høyde. Ofte blir de bare kalt «høydekoter».

Isohum: en linje med konstant fukt.

Isohyet: en linje med samme nedbørsmengde i løpet av en tidsperiode.

Isohypse: samme som isohøyde.

Isotach: en linje med konstant vindfart.

Isoterm: en linje med konstant temperatur.