Invasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Invasjon er militære styrkers inntrengning på et annet lands territorium.[1] En invasjon kan starte en krig, være et bidrag til å avslutte en krig, eller være en krig i seg selv. Målet med en invasjon er normalt å få militær kontroll over området som invaderes.

Invasjon brukes i medisinsk sammenheng om kreftceller som vokser inn i tilgrensende vev, eller om sykdom og plager som stikkes inn i mennesklig vev.[2]

Arkeologiske funn tyder på at invasjoner har skjedd jevnlig fra før historisk tid. I antikken var den eneste måten å sikre kommunikasjon på å holde hæren samlet, og invasjon ble dermed en naturlig strategi. Murer og forsvarsverk, som skyttergraver og minefelt, har vært laget for å forhindre invasjon eller å forsinke en invasjon lenge nok til at den forsvarende part får mobilisert sine styrker.

Andre verdenskrig viste at store forsvarsverk ikke var særlig effektive som forsvar mot invasjon på bakken, og lettere mobilt utstyr blir nå i større grad brukt som forsvar.

Øynasjoner som Storbritannia og Japan har satset på en sterk marine som forsvar mot invasjon.

Invasjonen kan skje via land ved at en hær går over en grense eller inn i en spesiell sone. Invasjon kan skje via vann ved at båter setter i land soldater. Invasjon kan også skje med fly, der soldater settes av eller hopper ut i falskjerm, men uten støtte fra bakkestyrker har det vist seg svært vanskelig å få til i praksis.

En invasjon kan, når den militære motstanden er nedkjempet, føre til en okkupasjon.

Historiske invasjoner[rediger | rediger kilde]

Julius Cæsar invaderte Gallia i 58–57 f.Kr og invaderte Storbritannia to ganger i 56 og 55 f. Kr. I perioden 633 til 654 invaderte arabiske muslimer Persia. I 1066 invaderte Harald Hardråde England, men ble bekjempet i Slaget ved Stamford Bridge. Jerusalem ble invadert av det første korstog i 1099, og i tiden etter fulgte en rekke av mer eller mindre vellykkede invasjoner, med en pause fra 1192 da Saladin og Rikard Løvehjerte inngikk en fredsavtale. På 1200-tallet invaderte mongolene store deler av Asia og Europa, og på 1500-tallet invaderte Ottomanerne blant annet Østerrike og Ungarn. Napoleon invaderte fra 1792 til 1811 store deler av Europa, mens i 1813 ble Frankrike invadert. I 1914, som del av første verdenskrig, invaderte Tyskland Belgia og Frankrike. I 1939 invaderte Sovjetunionen blant annet Finland. I 1939 invaderte nazi-Tyskland Polen, og fra 1940 invaderte de store deler av Europa. Operasjon Overlord var kodenavn på invasjonen av Normandie, der allierte styrker gikk i land i Frankrike i den største amfibiske operasjonen noensinne, og som bidro til å avslutte andre verdenskrig.

Referanser[rediger | rediger kilde]