Ikke-ødeleggende utprøving

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ikke-ødeleggende utprøving (engelsk: non-destructive testing, NDT eller non-destructive examination, NDE ) betegner flere metoder for å påvise feil på materialer eller svakheter fra byggeprosessen eller ved bruk over tid; uten derved å redusere prøvingsobjektets nåværende fysiske egenskaper.

Denne prøvingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller ute – også mens det aktuelle objektet er i bruk. Ikke destruktiv prøving benytter en rekke vitenskaper og teknologier, ofte i kombinasjoner, eksempelvis materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.

Det fins et stort antall metoder, og et enda større utvalg i utstyr som kan knyttes mot hver metode. Utstyr som er nesten likt markedsføres gjerne under forskjellige navn. Noen av metodene er:

 • VTVisuell inspeksjon - er det en kan se med øyet eller med mikroskop.
 • MTMagnetpulverprøving - brukes til å finne overflatefeil på magnetiske metaller. En strør ut jernspon, tilsetter et sterkt magnetisk felt og ser etter uregelmessigheter i hvor jernsponene fordeler seg.
 • EC - Engelsk Eddy current eller ETVirvelstrømsprøving - brukes på ikke magnetiske metaller som utsettes for et sterkt magnetfelt.
 • UTUltralydprøving - sender inn lydstråler som gir et bilde eller video av objektet en undersøker på en skjerm.
 • PT – Penetrantprøving eller "dye penetrant"-prøving der en smører en væske over den flaten en undersøker. Væsken trenger inn i uregelmessigheter i overflaten, og uregelmessighetene blir synlige.
 • RTRadiografiprøving - sender radioaktive stråler inn i objektet. Røntgenbildet brukes til å finne innvendige feil.
 • Akustisk emisjon der en sender lydbølger inn i en konstruksjoner og måler refleksjonene. Endringer av lydbildet indikerer sprekker.
 • Laser-profilometri brukes til å tegne tredimensjonale kart av overflaten til et objekt. Brukes ofte til å avdekke korrosjon eller sprekker i områder som ikke er lett tilgjengelige.
 • Hardhetstesting - brukes til å undersøke om materialet er sprøtt eller duktilt (seigt).
 • Modellforsøk/ simulering av materiell ved hjelp av andre materialer med tilnærmet like egenskaper.[1]
 • FMD - Engelsk: "Flooded Member Detection". Brukes til å finne sprekker i luftfylte rør under vann.
 • Termisk testing eller termovisjon - kan brukes til å finne sprekker der innsiden har et medium med vesentlig høyere eller lavere temperatur enn utsiden. Berøringsfrie termometre måler temperaturen ved å registrere den infrarøde strålingen . Dette omfatter både punktmålere og infrarøde kameraer.
 • Trykktesting eller lekkasjeprøving - konstruksjonen utsettes for et høyt, men ikke skadelig trykk over en definert periode. Trykkfall indikerer lekkasjer.
 • Strekktesting - konstruksjonen utsettes for et høyt, men ikke skadelig strekk over en definert periode. Konstruksjonen kontrolleres for sprekker etterpå. Metoden brukes ofte på ankerkjettinger.
 • Betongskanner

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Non-destructive testing (NDT) Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine., Force Technology