Hopp til innhold

ISO 9001:2008

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

ISO 9001, Systemer for kvalitetsstyring - Krav er en del av standardserien ISO 9000, Systemer for kvalitetsstyring. Den beskriver hvilke overordnede krav som stilles til virksomheter som ønsker å bli sertifisert iht. denne standardserien. Denne artikkelen omhandler den norske oversettelsen av 2008-versjonen av denne standarden[1].

Uformell beskrivelse av innholdet i standarden[rediger | rediger kilde]

Standarden innledes med en generell orientering om hva den handler om. Det viktigste innholdet i denne delen er:

  • At innføringen av et kvalitetsstyringssystem bør være en strategisk beslutning.
  • At måten et slikt system utformes på vil være avhengig av organisasjonens omgivelser, fremtidsplaner, produkter, arbeidsmåter, størrelse osv.
  • Virksomheter oppfordres til å beskrive systemet som samvirkende prosesser, i betydningen aktiviteter som "bruker ressurser og som styres for å omforme tilført grunnlag til resultater"[1]:5
  • En kort beskrivelse av metodikken Plan-Do-Check-Act.

Punkt 1: Omfang[rediger | rediger kilde]

I likhet med mange andre ISO-standarder starter denne med et kapittel som beskriver hva standarden omfatter. Det viktigste innholdet i dette kapitlet er:

  • Standarden beskriver krav som stilles til organisasjoner som ønsker å dokumentere sin evne til å levere produkter iht . bestemte krav som stilles av kunder, lovgiver ol., samt ønsker å gjøre kundene stadig mer tilfredse ved å bygge prosesser for kontinuerlig forbedring inn i virksomheten.
  • Standarden beskriver svært generelle krav som skal kunne brukes i mange typer organisasjoner, uavhengig av størrelse, hva de produserer osv.
  • I den grad kravene i kapittel 7 (Realisering av produkt) er irrelevante for en organisasjon, kan man se bort fra disse.

Punkt 2: Normativ referanse[rediger | rediger kilde]

Her står det at standarden er bygget på begrepsapparatet som er definert i ISO 9000:2005, Systemer for kvalitetsstyring - Grunntrekk og terminologi.

Punkt 3: Termer og definisjoner[rediger | rediger kilde]

Her står det at standarden følger begrepsapparatet i resten av ISO 9000-serien. I tillegg står det at ordet "produkt" kan erstattes med ordet "tjeneste" i hele standarden.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b NS-EN ISO 9001:2008, Systemer for kvalitetsstyring - Krav

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata