INRI

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Krusifiks fra Immaculata katolske kirke i Mt. Adams, Cincinnati
Tre anagrammer, Kloster Ellvangen
Jesus på korset, omgitt av hebraiske boskstaver

INRI er et akronym for Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, som er latin og betyr «Jesus fra Nasaret, jødenes konge».

Nytestamentlig bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Ifølge Johannesevangeliet stod denne innskriften på en plakett som var festet på Jesu kors.

Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød: «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.» Siden stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk, leste mange av jødene denne innskriften.

Joh 19,19-20

De andre tre evangelier har lignende beskrivelser. Matteusevangeliet angir at innskriften lød «Det er Jesus, jødenes konge» (kap. 27, v. 37), Markusevangeliet «Jødenes konge» (kap. 15, v. 26), og Lukasevangeliet nevner «Han er jødenes konge» (kap. 23, v. 38).

Markus Lukas Matteus Johannes
Vers Mk 15,26 Luk 23,38 Mt 27,37 Joh 19,20
Inskipsjonen på gresk ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων
Translitterasjon ho basileùs tôn Iūdaíōn ho basileùs tôn Iūdaíōn hûtos hûtós estin Iēsûs ho basileùs tôn Iūdaíōn Iēsûs ho Nazōraêos ho basileùs tôn Iūdaíōn
Oversettelse Jødenes konge Han [er] jødenes konge Det er Jesus, jødenes konge Jesus fra Nasaret, jødenes konge
Språk ikke spesifisert ikke spesifisert ikke spesifisert hebraisk, latin, gresk

Romersk skikk[rediger | rediger kilde]

Den offentlige angivelse av en dødsdømts forbrytelse var i pakt med datidens romerske ordning. Ettersom romerne forbød herskere over jødiske vasallstater å benytte kongetittel, og uttrykket «jødenes konge» i Det nye Testamentet kun dukker opp som ikke-jøders utsagn, reflekterer teksten «Jesus fra Nasaret, jødenes konge» den forbrytelse som lå til grunn for den romerske historiske dødsdom: Jesus ble ansett for å implisitt eller eksplisitt ha uttrykt at han var Messias.

Varianter[rediger | rediger kilde]

I noen av de ortodokse kirker ser man noen ganger varianten INBI, som svarer til den greske utgave av teksten, Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

I kunsten ser man ofte denne inskripsjonen på krusifikser.

Litteratur[rediger | rediger kilde]