IMDG-koden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) er en serie forskrifter om transport av farlig gods til sjøs som er utarbeidet av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen(IMO).

Oppdatering[rediger | rediger kilde]

Den internasjonale IMDG-koden oppdateres og endres annethvert år, IMO har også samarbeid med andre transportslags internasjonale regelverk – ADR, RID og ICAO-TI for å forenkle for gods som transporteres med ulike transportslag. Regelverket tilpasses også etter FNs modellregelverk for transport av farlig gods som i sin tur utarbeides av FN-organet ECOSOC (Economic and Social Council) med mål å legge et internasjonalt grunnlag for transport av farlig gods.

Innhold[rediger | rediger kilde]

IMDG-koden inneholder blant annet informasjon om hvordan farlig gods klassifiseres, pakkes, merking, etikettering, dokumentasjon, stuing og separasjon for sjøtransport av farlig gods skal utføres.

IMDG-koden består blant annet av følgende punkter:

  1. Allmenne bestemmelser, definisjoner og opplæring
  2. Klassifisering
  3. Farligt-gods-liste og bestemmelser for begrensede mengder
  4. Pakke- og tankbestemmelser
  5. Bestemmelser for avsending
  6. Konstruksjon og test av pakninger, IBCer, samlepakker, UN tanker og tankbiler
  7. Bestemmelser om transporttiltak

Kilder[rediger | rediger kilde]