Hopp til innhold

Hypotesen om effisiente markeder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Markedseffisiens eller hypotesen om effisiente markeder er en hypotese som sier at finansielle markeder er effisiente dersom prisene på verdipapirene reflekterer all tilgjengelig informasjon.

Det er flere former av denne hypotesen på bakgrunn hva slags informasjon som er tilgjengelig, fra historisk informasjon til all informasjon frem til nåtid, offentlig tilgjengelig og privat informasjon.

Svak effisiens er prisen på aksjen reflekterer historiske prisbevegelser

Semisterk effisiens er prisen reflekterer historiske bevegelser og all offentlig tilgjengelig informasjon

Sterk effisiens er prisen reflekterer historiske bevegelser, all offentlig tilgjengelig informasjon, og all privat/utilgjengelig informasjon.

I et sterkt effisient marked vil prisen på en aksje til enhver tid reflektere reell pris. Det vil altså ikke være mulig å finne en kunstig lavt priset aksje, som man kan kjøpe med tanke på å selge med fortjeneste. Aksjespekulasjon vil ikke være rasjonelt.

Effisiensparadokset er for at et marked skal være effisient, må det finnes tilstrekkelig mange investorer som mener at det ikke er effisient. Dette fordi det ellers ikke vil være tilstrekkelig omsetning.