Hypervisor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En hypervisor eller virtuell maskinmonitor (VMM) er dataprogramvare, firmware eller maskinvare som oppretter og styrer virtuelle maskiner (VM).

De to hovedkategoriene hypervisor er «native» (også kjent som «bare metal» eller type 1) og «hosted» (type 2).

En datamaskin der en hypervisor kjører én eller flere VM-er kalles en vertsmaskin, og hver VM kalles en gjestemaskin. Hypervisoren presenterer gjesteoperativsystemene med et virtuelt operativsystem og styrer utførelsen av gjesteoperativsystemene. Flere forekomster av en rekke operativsystemer kan dele VM-varens ressurser. For eksempel kan Linux, Windows og macOS-forekomster alle kjøres på én enkelt fysisk X86-maskin. Dette står i kontrast til virtualisering på operativsystemnivå, hvor alle forekomster (vanligvis kalt containere) må dele en enkelt kjede, selv om gjesteoperativsystemene kan variere i brukerplass, for eksempel forskjellige Linux-distribusjoner med samme kjerne.