Hektometer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hektometer er en avledet SI-enhet for avstand. En hektometer er lik 100 meter. Symbolet for hektometer er hm.

Denne enheten brukes svært sjelden i praksis.

En kvadrathektometer (1 hm²), som er et mål på areal, er lik et hektar, som er lik 100 ar, som er lik 10 000 m²

1 hektometer er lik:

Og motsatt:

  • 1 meter = 0,01 hektometer
  • 1 dekameter = 0,1 hektometer
  • 1 kilometer = 10 hektometer